GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Điều khoản Sử dụng

Read this in English

 1. Đây là các Điều khoản Sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.
 2. Hive Empire Pty Ltd kinh doanh với tên finder.com (“finder”) là một doanh nghiệp độc lập của Úc cung cấp thông tin thực tế, lời khuyên chung và các dịch vụ về một loạt các sản phẩm và dịch vụ.
 3. finder là một dịch vụ thông tin cung cấp cho bạn các công cụ và thông tin bạn cần để so sánh nhiều loại sản phẩm, nhà cung cấp và dịch vụ. Chúng tôi không cung cấp thông tin về tất cả các sản phẩm, nhà cung cấp hoặc dịch vụ hiện có, vì vậy, vui lòng hiểu rõ rằng có thể có các lựa chọn khác dành cho bạn ngoài các sản phẩm, nhà cung cấp hoặc dịch vụ do dịch vụ của chúng tôi thông tin. Bạn nên cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên chuyên môn trước khi hành động theo bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi.
 4. Chúng tôi không phải là nhà sản xuất sản phẩm cũng như không thuộc sở hữu của ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc nhà sản xuất sản phẩm. Mặc dù trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn lời khuyên chung về sản phẩm tài chính nhưng chúng tôi không và sẽ không giới thiệu các nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin và sự tự tin để đưa ra quyết định sáng suốt nhưng chúng tôi không biết đủ về bạn để cung cấp cho bạn lời khuyên về nhu cầu hoặc hoàn cảnh cụ thể của bạn.
 5. Để cung cấp cho bạn các báo giá, so sánh, thông tin hoặc lời khuyên, chúng tôi có thể cần thu thập một số thông tin cơ bản về bạn như tuổi tác, giới tính và nghề nghiệp của bạn. Bằng cách nhấn vào nút “báo giá” hoặc “câu hỏi”, bạn cho phép chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho một người cố vấn hoặc môi giới, người này sẽ gọi cho bạn để cung cấp cho bạn lời khuyên cá nhân về các tùy chọn của bạn và các sản phẩm có sẵn. Bằng việc làm này, bạn cũng đồng ý cho chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các dịch vụ có liên quan khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm (nhưng bạn có thể “chọn không tham gia” quy trình này vào bất cứ lúc nào chỉ bằng cách rút lại sự đồng ý của mình).
 6. Chúng tôi so sánh các dữ liệu bảo hiểm, thông tin cơ bản như lãi suất và phí đăng ký. Chúng tôi không đánh giá xem có sản phẩm nào phù hợp với bạn hay không. Việc cung cấp hoặc nhận báo giá bảo hiểm ước tính thông qua chúng tôi không đảm bảo bạn có thể nhận được bảo hiểm. Việc chấp nhận của các công ty bảo hiểm dựa trên những yếu tố như nghề nghiệp, sức khỏe và lối sống.
 7. Bằng việc cung cấp cho bạn khả năng đăng ký sản phẩm, chúng tôi không đảm bảo rằng việc đăng ký của bạn sẽ được chấp thuận. Bất kỳ việc đăng ký nào cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp cũng như các tiêu chí đăng ký của họ.
 8. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin và nội dung khác trên trang web của chúng tôi là chính xác và mới nhất nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đơn vị tiền tệ của thông tin mà chúng tôi đã dựa vào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khả năng phán đoán của riêng mình và nghiên cứu độc lập về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu bạn tìm thấy sai sót trong dữ liệu của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa lại trang web của mình.
 9. Trong phạm vi pháp luật cho phép, finder từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào liên quan đến việc sử dụng trang web và bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại finder liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. finder không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự can thiệp hoặc hư hỏng nào đối với máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của người dùng xảy ra liên quan đến hoặc liên kết với trang web hoặc việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này, và không đại diện hoặc đảm bảo rằng các đăng ký được khởi tạo thông qua trang web trên thực tế sẽ được nhận hoặc được thực hiện cho người nhận đã định. Người dùng nên xác nhận việc đăng ký bằng các phương tiện khác.
 10. Trang web bao gồm các liên kết đến các trang web khác do cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ điều hành. Các trang web được liên kết này sẽ có các điều khoản và điều kiện sử dụng riêng và bạn nên tự làm quen với các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Tất cả các trang web được liên kết đều được liên kết “nguyên trạng” và finder không tài trợ, xác nhận hay nhất thiết phải phê duyệt bất kỳ tài liệu nào trên các trang web được liên kết từ hoặc đến trang web này; không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc đại diện về chất lượng, độ chính xác, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho mục đích của bất kỳ tài liệu nào trên các trang web được liên kết từ hoặc đến trang web này; không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào rằng tài liệu trên các trang web khác mà trang này được liên kết đến không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào ở bất kỳ đâu trên thế giới; và không cho phép vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong tài liệu ở các trang web khác bằng cách liên kết trang web với các trang web khác đó.
 11. Nếu bạn có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi email đến văn phòng xử lý khiếu nại của chúng tôi bằng cách sử dụng địa chỉ email sau: complaints@finder.com
 12. Thông tin và dữ liệu trên trang web có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 13. finder có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này.
 14. Trừ khi có tuyên bố rõ ràng khác, finder xác nhận quyền sở hữu bản quyền của tất cả các tài liệu trên trang web. Bạn có thể tải xuống, hiển thị, in và sao chép tài liệu này dưới dạng không thay đổi (đính kèm bản sao của thông báo này) để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. finder có quyền thu hồi quyền đó bất kỳ lúc nào.

Lựa chọn & sắp xếp sản phẩm

 1. Chúng tôi tin rằng không có thứ tự hoàn hảo hoặc hệ thống xếp hạng hoàn hảo cho các sản phẩm mà chúng tôi liệt kê trên Trang web của mình, do vậy chúng tôi đã cung cấp cho bạn chức năng tự chọn, xếp lại thứ tự và so sánh các sản phẩm. Vui lòng không diễn giải thứ tự các sản phẩm xuất hiện trên Trang web của chúng tôi là bất kỳ xác nhận hoặc đề xuất nào từ chúng tôi. Không có cơ sở hoặc hệ thống giải thưởng hay xếp hạng cụ thể nào cho các sản phẩm trên Trang web này. Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để bạn đưa ra quyết định tốt hơn, nhưng chúng tôi muốn bạn đưa ra quyết định của riêng mình, đồng thời so sánh và đánh giá các sản phẩm dựa trên sở thích, hoàn cảnh và nhu cầu của riêng bạn.
 2. Các sản phẩm được liệt kê trong các bảng trên trang web của chúng tôi được lựa chọn dựa trên một số tính năng bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Tính năng: bao gồm, nhưng không giới hạn lãi suất, phí hàng năm và phí phạt.
 • Ưu đãi: tính khả dụng của các ưu đãi liên quan đến các sản phẩm cụ thể.
 • Tiếp cận: liệu một tổ chức tài chính có đang cung cấp một sản phẩm cụ thể tại một thời điểm cụ thể hay không.

Thông tin quan trọng

 • Phạm vi: Các so sánh không nhằm mục đích bao hàm toàn diện về thị trường của các sản phẩm hiện có và không phải tất cả các nhà cung cấp trên thị trường sẽ được đưa vào so sánh của chúng tôi.
 • Xếp hạng: Khi các sản phẩm xuất hiện trên Trang web này, chúng không nên được coi là xếp hạng hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm cụ thể nào trên sản phẩm khác về tính phù hợp của nó đối với việc sử dụng của bạn.
 • Sở thích: Việc xác định một nhóm sản phẩm, là “Hàng đầu” hoặc “Tốt nhất” phản ánh sở thích của người dùng dựa trên dữ liệu trang web hiện tại. Trên cơ sở thường xuyên, các phân tích thúc đẩy việc tạo danh sách các sản phẩm được nhiều người ưa thích. Khi các sản phẩm này được nhóm lại, chúng xuất hiện không theo thứ tự cụ thể nào.
 • Chất lượng: Các sản phẩm tài chính được so sánh không so sánh các tính năng có thể liên quan đến bạn trong các lựa chọn của bạn về sản phẩm sẽ sử dụng. Khi chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi đã phân tích các ưu đãi trên thị trường, quá trình phân tích bị hạn chế ở các thông tin được tiết lộ sau đó và có thể không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn.
 • Thù lao: Khi Trang web của chúng tôi liên kết đến các sản phẩm cụ thể hoặc hiển thị các nút “Hỏi ngay bây giờ” hoặc “Truy cập Trang web”, chúng tôi có thể nhận được hoa hồng, phí giới thiệu hoặc thanh toán liên quan đến việc bạn nhấn vào liên kết này. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể nhận được thù lao khi giới thiệu bạn với người cố vấn hoặc bên phát hành sản phẩm. Những thỏa thuận này khác nhau nhưng nếu bạn được giới thiệu với một cố vấn, họ sẽ cho bạn biết những thỏa thuận giới thiệu nào được áp dụng.
 • Ưu đãi và Giảm giá: Đối với các ưu đãi, phiếu giảm giá (coupon), giao dịch ưu đãi (deal) và giảm giá, chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng sản phẩm và thông tin khuyến mại trên trang web của chúng tôi là cập nhật và chính xác tại thời điểm công bố, nhưng các nhà cung cấp sau đó có thể hạn chế ưu đãi, áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc chỉ có chất lượng hạn chế có sẵn. Tất cả các giao dịch và ưu đãi đều tùy thuộc vào sự sẵn có. Hãy luôn kiểm tra trang web của nhà cung cấp trước khi đăng ký hoặc mua bất cứ thứ gì.

Đăng ký và Trách nhiệm.

Để sử dụng các Dịch vụ an toàn của chúng tôi, bạn phải

 • ít nhất từ mười tám (18) tuổi trở lên;
 • trước đây chưa bị đình chỉ hoặc bị xóa khỏi Trang web của chúng tôi;
 • đăng ký; và
 • tuân thủ các Điều khoản này và bất kỳ luật nào có liên quan.

Đăng ký. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể tham gia vào Trang web của chúng tôi dưới hình thức ẩn danh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn truy cập một số tính năng của Trang web, bạn cần phải là người dùng đã đăng ký.

Để đăng ký tài khoản, bạn cần cung cấp một số thông tin nhận dạng nhất định về bản thân bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email và các thông tin liên hệ khác, đồng thời tạo tên người dùng và mật khẩu.

Nhớ rằng, cộng đồng finder được xây dựng dựa trên việc tất cả chúng ta đều trực tiếp, trung thực và cởi mở, vì vậy bằng cách đăng ký với tư cách là người dùng, bạn đồng ý với việc tự hành xử theo các Điều khoản này.

Trách nhiệm. Bạn chịu trách nhiệm về tài khoản của bạn, thông tin của bạn và tính toàn vẹn và bảo mật của tài khoản của bạn.

Tốt nhất là bạn không chia sẻ thông tin chi tiết tài khoản của mình, nhưng nếu bạn chia sẻ thông tin của mình với bất kỳ ai khác, bạn sẽ ủy quyền cho họ hành động thay mặt bạn và ủy quyền cho chúng tôi chấp nhận các nội dung gửi và hướng dẫn của họ.

Nếu bạn lo lắng rằng tài khoản của mình không an toàn, vui lòng gửi email tới privacy@finder.com và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Go to site