GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Có mấy loại bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm ký kết giữa công ty bảo hiểm và người đóng bảo hiểm đảm bảo chi trả một khoản tiền đóng toàn phần hoặc theo định kỳ trong thời gian thỏa thuận trước (5 năm, 10 năm hay 15 năm) vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm quản lý. Công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải hoàn trả một khoản tiền như đã ký kết khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra với người được bảo hiểm.

bảo hiểm nhân thọ

Ở Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ được xem như lá chắn tài chính khi có bất kỳ trường hợp rủi ro nào xảy ra với người mua bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng rất sôi động với nhiều công ty lớn như Prudential, Bảo Việt, Manulife, DAI-ICHI, AIA, CHUBB, Sun Life, Generali…

Thực tế, các công ty có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng nhưng đôi khi sẽ làm cho khách hàng bối rối không biết lựa chọn thế nào cho hợp với nhu cầu bản thân. Hãy cùng GoBear điểm qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường hiện nay nhé!

Có nhiều tiêu chí phân loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như

 • Theo đối tượng tham gia: bảo hiểm cho con, bảo hiểm người trụ cột, bảo hiểm hưu trí
 • Theo phương thức tham gia: bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm
 • Theo thời hạn hợp đồng: bảo hiểm chính và bảo hiểm bổ sung/ bổ trợ
 • Theo mức độ rủi ro bảo hiểm: bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm hỗn hợp

Trong bốn tiêu chí trên, theo mức độ rủi ro bảo hiểm có 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản là bảo hiểm tử kỳ (gồm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn và bảo hiểm trọn đời), bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm toàn diện.

1. Bảo hiểm tử kỳ

a. Bảo hiểm tử kỳ có thời hạn

Bảo hiểm tử kỳ có thời hạn là loại hình bảo hiểm được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Nghĩa là, nếu cái chết không xảy ra trong thời gian quy định thì người được bảo hiểm không nhận được bất kỳ khoản nào.

bảo hiểm nhân thọ

Còn nếu cái chết xảy ra trong trường hợp có hiệu lực của hợp đồng thì công ty bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm được chỉ định.

Bảo hiểm tử kỳ có thời hạn còn chia ra nhiều loại khác nhau như:

 • Bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
 • Bảo hiểm tử kỳ tăng dần…
Đặc điểm
 • Thời hạn bảo hiểm được xác định
 • Trách nhiệm và quyền lợi bảo hiểm mang tính tạm thời
 • Mức phí thấp vì không phải lập nên quỹ tiết kiệm cho người được bảo hiểm
Mục đích
 • Đảm bảo các chi phí mai táng, chôn cất
 • Bảo trợ cho gia đình và người thân trong một thời gian ngắn
 • Thanh toán các khoản nợ về những khoản vay hoặc thế chấp của người được bảo hiểm

b. Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm mà thời gian bảo hiểm không xác định và số tiền bảo hiểm được chi trả cho người thừa kế khi người được bảo hiểm chết.

Bảo hiểm trọn đời có nhiều loại bảo hiểm như

 • Bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục
 • Bảo hiểm trọn đời đóng phí một lần
 • Bảo hiểm trọn đời quy định số lần đóng phí
 • Bảo hiểm trọn đời phi lợi nhuận
 • Bảo hiểm trọn đời có tham gia chia lợi nhuận
Đặc điểm
 • Khi người được bảo hiểm chết, người thụ hưởng sẽ được trả số tiền đã đóng bảo hiểm
 • Thời hạn bảo hiểm không xác định
 • Phí bảo hiểm không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm và có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ
 • Phí bảo hiểm cao hơn so với sinh mạng có thời hạn vì rủi ro chết chắc chắn xảy ra nên số tiền bảo hiểm chắc chắn phải chi trả
Mục đích
 • Đảm bảo thu nhập lâu dài cho gia đình và bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau hay lo cho con cái khi con trưởng thành.

2. Bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm mà người bảo hiểm cam kết chi trả những khoản tiền đều đặn trong một khoản thời gian xác định hoặc trong suốt cuộc đời người tham gia bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán thì sẽ không được chi trả bất kỳ một khoản tiền nào.

Đặc điểm
 • Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết
 • Phí bảo hiểm đóng một lần
 • Nếu trợ cấp định kỳ đến khi chết thì thời gian không xác định
Mục đích
 • Đảm bảo thu nhập cố định khi về hưu hay khi tuổi cao sức yếu
 • Giảm bớt nhu cầu phụ thuộc vào phúc lợi xã hội hoặc con cái khi tuổi già
 • Bảo trợ mức sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời

3. Bảo hiểm nhân thọ toàn diện

Là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm, số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến đáo hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm được xác định trước. Bảo tức sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng.

bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp này gồm cả yếu tố rủi ro và tiết kiệm đan xen nhau vì thế nó được áp dụng rộng rãi hầu hết ở các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Và doanh nghiệp bảo hiểm nào ở Việt Nam cũng có bảo hiểm này.

Đặc điểm
 • Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm
 • Thời hạn bảo hiểm xác định (thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm…)
 • Phí BH thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm
 • Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia
Mục đích
 • Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và tương lai của gia đình khi tạo lập quỹ giáo dục cho con cái, lập quỹ tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, hưu trí khi về già, trả nợ khi không còn khả năng tài chính…

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked
Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site