GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Tích lũy cho tựóng lai

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

HAN – An Khang Tài Lộc

Phí bảo hiểm592.000đ/tháng
Tiết kiệm đảm bảo (1)134.854.000đKhi đến tuổi 55 (*)
Tiết kiệm dự tính (2)405.716.000đKhi đến tuổi 55 (*)
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh họa: Nữ 30 tuổi, số tiền BH 500.000.000đ, đóng phí 69 năm, bảo vệ trọn đời

 • Quyền lợi Tử vong: tổng quyền lợi lên đến 7.105.726.000đ
 • Quyền lợi TTTBVV: tổng quyền lợi lên đến 7.105.726.000đ
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo đến giai đoạn cuối: 7.105.726.000đ
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia: từ 0 đến 60 tuổi
  • Lưu ý:
   Phí bảo hiểm được tính theo tháng

(*) Khoản “Tiết kiệm đảm bảo” và “Tiết kiệm dự tính” được minh họa ở năm hợp đồng thứ 25 (khi khách hàng đạt 55 tuổi, cũng chính là tuổi hưu), với giả định khách hàng có thể rút “Giá trị tiết kiệm” khi bước vào giai đoạn hưu trí. Trên thực tế, Giá trị tiết kiệm tăng dần theo từng năm, khách hàng có thể rút Giá trị tiết kiệm bất kì lúc nào khi tất toán hợp đồng bảo hiểm.

Rút gọn

PRU – Tương Lai Tươi Sáng

Phí bảo hiểm750.000đ/tháng
Tiết kiệm đảm bảo (1)220.408.000đKhi đến tuổi 55 (*)
Tiết kiệm dự tính (2)487.289.000đKhi đến tuổi 55 (*)
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh họa: Nữ 30 tuổi, số tiền BH 500.000.000đ, đóng phí 70 năm, bảo vệ 70 năm

 • Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 200.000.000đ
 • Tử vong do tai nạn: 800.000.000đ (tối đa)
 • Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: nhận 50% Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Thưởng nếu đóng phí đầy đủ
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia: Tuổi từ 18 đến 60
  • Lưu ý:
   Phí bảo hiểm được tính theo tháng

(*) Khoản “Tiết kiệm đảm bảo” và “Tiết kiệm dự tính” được minh họa ở năm hợp đồng thứ 25 (khi khách hàng đạt 55 tuổi, cũng chính là tuổi hưu), với giả định khách hàng có thể rút “Giá trị tiết kiệm” khi bước vào giai đoạn hưu trí. Trên thực tế, Giá trị tiết kiệm tăng dần theo từng năm, khách hàng có thể rút Giá trị tiết kiệm bất kì lúc nào khi tất toán hợp đồng bảo hiểm.

Rút gọn

FWD – Đón Đầu Thay Đổi

Phí bảo hiểm893.750đ/tháng
Tiết kiệm đảm bảo (1)248.329.000đKhi đến tuổi 55 (*)
Tiết kiệm dự tính (2)519.317.000đKhi đến tuổi 55 (*)
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh họa: Nữ 30 tuổi, số tiền BH 1.100.000.000đ, đóng phí 69 năm, bảo vệ 69 năm

 • Quyền lợi Tử vong: từ 1,1 đến 13,1 tỷ đồng
 • Quyền lợi TTTBVV: từ 1,7 đến 4,0 tỷ đồng
 • Các khoản thưởng: 140,2 triệu đồng
 • Quyền lợi đầu tư: Tối đa 13,1 tỷ đồng
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia: Tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65
  • Lưu ý:
   Phí bảo hiểm được tính theo tháng

(*) Khoản “Tiết kiệm đảm bảo” và “Tiết kiệm dự tính” được minh họa ở năm hợp đồng thứ 25 (khi khách hàng đạt 55 tuổi, cũng chính là tuổi hưu), với giả định khách hàng có thể rút “Giá trị tiết kiệm” khi bước vào giai đoạn hưu trí. Trên thực tế, Giá trị tiết kiệm tăng dần theo từng năm, khách hàng có thể rút Giá trị tiết kiệm bất kì lúc nào khi tất toán hợp đồng bảo hiểm.

Rút gọn

MAN – Tương Lai Vững Vàng

Phí bảo hiểm929.450đ/tháng
Tiết kiệm đảm bảo (1)145.055.000đKhi đến tuổi 55 (*)
Tiết kiệm dự tính (2)588.191.000đKhi đến tuổi 55 (*)
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh họa: Nữ 30 tuổi, số tiền BH 500.000.000đ, đóng phí 20 năm, bảo vệ 69 năm

 • Quyền lợi tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng lên đến 1.500.000.000đ
 • Có quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng, bệnh nan y và hỗ trợ tài chính toàn diện điều trị ung thư
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia: Tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65
  • Lưu ý:
   Phí bảo hiểm được tính theo tháng

(*) Khoản “Tiết kiệm đảm bảo” và “Tiết kiệm dự tính” được minh họa ở năm hợp đồng thứ 25 (khi khách hàng đạt 55 tuổi, cũng chính là tuổi hưu), với giả định khách hàng có thể rút “Giá trị tiết kiệm” khi bước vào giai đoạn hưu trí. Trên thực tế, Giá trị tiết kiệm tăng dần theo từng năm, khách hàng có thể rút Giá trị tiết kiệm bất kì lúc nào khi tất toán hợp đồng bảo hiểm.

Rút gọn

SUN – Bảo An Phúc

Phí bảo hiểm2.083.333đ/tháng
Tiết kiệm đảm bảo (1)653.781.000đKhi đến tuổi 55 (*)
Tiết kiệm dự tính (2)1.224.932.000đKhi đến tuổi 55 (*)
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh họa: Nữ 30 tuổi, số tiền BH 500.000.000đ, đóng phí 15 năm, bảo vệ 70 năm

 • Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Khách hàng nhận được toàn bộ “Giá trị tiết kiệm” tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
 • Khoản thưởng mỗi 3 năm nếu duy trì đóng phí đầy đủ
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:Tuổi từ 1 đến 60
  • Lưu ý:
   Phí bảo hiểm được tính theo tháng

(*) Khoản “Tiết kiệm đảm bảo” và “Tiết kiệm dự tính” được minh họa ở năm hợp đồng thứ 25 (khi khách hàng đạt 55 tuổi, cũng chính là tuổi hưu), với giả định khách hàng có thể rút “Giá trị tiết kiệm” khi bước vào giai đoạn hưu trí. Trên thực tế, Giá trị tiết kiệm tăng dần theo từng năm, khách hàng có thể rút Giá trị tiết kiệm bất kì lúc nào khi tất toán hợp đồng bảo hiểm.

Rút gọn

(1) “Tiết kiệm đảm bảo” là số tiền khách hàng chắc chắn nhận được mà không phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Công ty bảo hiểm

(2) “Tiết kiệm dự tính” là số tiền khách hàng có thể nhận được phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Công ty bảo hiểm. Trong mọi trường hợp, số tiền khách hàng nhận được sẽ không thấp hơn “Giá trị tiết kiệm đảm bảo”

Thông tin ở trên chỉ mang tính minh họa. Trên thực tế, dựa vào tuổi thật của mình, khách hàng có thể tùy chọn số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời gian bảo vệ, thời gian đóng phí. Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Go to site