GoBear is now part of Finder

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

HAN – Người bạn đồng hành

Phí bảo hiểm tháng699.000đSố tiền bảo hiểm 200.000.000đ
Thời gian bảo hiểm69 năm
Số tiền bảo hiểm200.000.000đ
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh hoạ: Nữ 30 tuổi, bảo vệ 69 năm, đóng phí 15 năm


  1. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: tối đa 280.000.000đ
  2. Quyền lợi bệnh ung thư:
  3. + Mắc bệnh ung giai đoạn đầu: 100.000.000đ

  1. + Mắc bệnh ung thư giai đoạn giữa : 100.000.000đ (trong vòng 1 năm)
  1. + Mắc bệnh ung thư giai đoạn sau: 200.000.000đ (sau 1 năm)
  1. Quyền lợi tử vong: tối đa 400.000.000đ
  2. Quyền lợi hỗ trợ viện phí điều trị ung thư:
  3. + 2.000.000đ/ Ngày nằm viện

  1. + Tối đa lên đến 30.000.000đ/ Lần điều trịtrị
  + Tối đa lên đến: 200.000.000đ/ Năm
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:
  • + Tuổi tham gia: 30 ngày – 60 tuổi

  + Đóng phí tối đa 15 năm

Rút gọn

VITA – Bảo an toàn diện

Phí bảo hiểm tháng1.123.800đSố tiền bảo hiểm 200.000.000đ
Thời gian bảo hiểm69 năm
Số tiền bảo hiểm200.000.000đ
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh hoạ: Nữ 30 tuổi, bảo vệ 69 năm, đóng phí 15 năm


 • Bảo vệ lên đến 99 bệnh hiểm nghèo
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu:

+ Lần 1: 50.000.000đ (miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)
+ Lần 2: 50.000.000đ (miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)

 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau:

+ Lần 1: 200.000.000đ (miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)
+ Lần 2: 200.000.000đ (miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)

 • Quyền lợi biến chứng bệnh tiểu đường: 50.000.000đ
 • Quyền lợi tử vong: Tối đa 400.000.000đ
 • Quyền lợi bảo hiểm dành cho con của người được bảo hiểm:

+ 50.000.000đ ( từ 30 ngày – 17 tuổi nếu mắc bệnh ung thư)

THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:
  • + Độ tuổi: 18 – 60

  + Đóng phí: 12, 15 hoặc 20 năm

Rút gọn

MAN – Cuộc sống tươi đẹp ưu việt

Phí bảo hiểm tháng1.264.000đSố tiền bảo hiểm 200.000.000đ
Thời gian bảo hiểm69 năm
Số tiền bảo hiểm200.000.000đ
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh hoạ: Nữ 30 tuổi, bảo vệ 69 năm, đóng phí 15 năm


 • Bảo vệ lên đến 134 bệnh hiểm nghèo
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu:

+ 50.000.000đ cho mỗi bệnh, tối đa chi trả 4 lần cho các bệnh khác nhau

 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn giữa:

+ 100.000.000đ cho mỗi bệnh, tối đa chi trả 2 lần cho các bệnh khác nhau trừ đi quyền lợi bệnh hiểm nghèo cho cùng một bệnh đã chi trả trước đó)

 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau:

+ 200.000.000đ trừ đi quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và giai đoạn giữa cho cùng một bệnh đã chi trả trước đó)

 • Quyền lợi tử vong: Tối đa 400.000.000đ
 • Quyền lợi bổ sung:

+ Cho người được bảo hiểm là trẻ em dưới 18 tuổi: 50.000.000đ
+ Cho người được bảo hiểm là nữ: 50.000.000đ

THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:
  • + Độ tuổi: 1 – 65

  + Đóng phí tối đa 15 năm

Rút gọn

PRU – Cuộc sống bình an

Phí bảo hiểm tháng1.425.900đSố tiền bảo hiểm 200.000.000đ
Thời gian bảo hiểm45 năm
Số tiền bảo hiểm200.000.000đ
ĐẶC ĐIỂM
Minh họa: Nữ 30 tuổi, bảo vệ 45 năm, đóng phí 15 năm

 • Bảo vệ lên đến 72 bệnh hiểm nghèo
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu:

+ Lần 1: tối đa 60.000.000đ
+ Lần 2: tối đa 60.000.000đ

 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau:

+ Lần 1: tối đa 200.000.000đ
+ Lần 2: tối đa 200.000.000đ

 • Quyền lợi tử vong:

+ Không do tai nạn: 400.000.000đ
+ Do tai nạn: 600.000.000đ

 • Nhận tiền mặt khi khách hàng 65 tuổi: 60.000.000đ (30% số tiền bảo hiểm)
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:
  • + Tuổi: 15 – 60

  + Đóng phí tối đa 15 năm

Rút gọn

FWD – Cả nhà vui khoẻ

Phí bảo hiểm tháng1.742.000đSố tiền bảo hiểm 200.000.000đ
Thời gian bảo hiểm50 năm
Số tiền bảo hiểm200.000.000đ
ĐẶC ĐIỂM

☆ Minh hoạ: Nữ 30 tuổi, bảo vệ 50 năm, đóng phí 15 năm


  • Bảo vệ gia đình trong 1 hợp đồng duy nhất trước 88 bệnh hiểm nghèo
  • Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm chính:
  • + Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: 100.000.000đ (cho một bệnh + miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)

  • + Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: 200.000.000đ (cho một bệnh + miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)
  • + Quyền lợi tử vong: tối đa 500.000.000đ
  • Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm công thêm:
  • + Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: 100.000.000đ (cho một bệnh + miễn đóng phí còn lại của sản phẩm chính)

  • + Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: 200.000.000đ (cho một bệnh + miễn phí còn lại của sản phẩm chính)
  + Quyền lợi tử vong: 100.000.000đ
THÔNG TIN CHUNG
  • Điều kiện tham gia:
  • + Người được bảo hiểm chính: 18 – 55 tuổi (tối đa 2 người)

  • + Người được bảo hiểm cộng thêm: 0 – 22 tuổi (là con của người được bảo hiểm chính, không giới hạn số người)
  + Đóng phí tối đa 15 năm

Rút gọn

Go to site