Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีอะไรบ้าง ตัวไหนดี 2563

ประกันลดหย่อนภาษี 2563 ตัวไหนดี ลดหย่อนได้เท่าไรบ้าง

ใกล้ถึงช่วงสิ้นปี ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลลดหย่อนภาษีกันแล้ว ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี นอกจากนโยบาย ช้อปดีมีคืน ในช่วงนี้ พี่หมีโกแบร์ก็มี ประกันลดหย่อนภาษี มาฝากครับ ส่วนจะมีประกันแบบไหน ลดหย่อนได้เท่าไรบ้าง และจะเลือกทำประกันตัวไหนดี พี่หมีรวบรวมคำตอบมาให้แล้ว

ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ปัจจุบันกรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีรายได้สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี แต่ไม่ใช่เบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์ทุกแบบที่จะนำมาขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นะครับ จะต้องเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขตรงตามที่สรรพากรกำหนดเท่านัน และประกันแบบไหนบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้ ไปดูกันเลยครับ

ประกันลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่แบบที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น มีดังนี้ครับ

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป

เพื่อนๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันออมทรัพย์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 • กรมธรรม์จะต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในไทย
 • หากกรมธรรม์นั้นมีการจ่ายเงินคืนในทุกปี จะต้องได้คืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี
 • หากจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลาเงินที่ได้คืน เช่น 3 ปี 5 ปี จะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา

2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับตั้งแต่อายุครบ 55 หรือ 60 ปี ไปถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่านั้น (คล้ายๆกับการที่ข้าราชการได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณแล้วนั่นเองครับ) เบี้ยประกันแบบบำนาญนี้ สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ถือว่ามากกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไป เพราะทางรัฐส่งเสริมให้เป็นการออมเพื่อการเกษียณอย่างแท้จริง โดยกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กรมธรรม์นั้นจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย
 • ต้องมีการจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้เอาประกันมีอายุ 55-85 ปีหรือมากกว่านั้น และจะต้องจ่ายเบี้ยจนครบก่อนเริ่มได้รับผลประโยชน์

แต่ถ้าหากเพื่อน ๆ มีการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF),กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และตัวใหม่ล่าสุดกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) แล้ว เมื่อนำเงินออมจากกองทุนทั้งหมดที่กล่าวมารวมกับประกันแบบบำนาญแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทครับ

ทั้งนี้นอกจากประกันชีวิตของเราเองแล้ว ถ้าคู่สมรสของเพื่อนๆ ทำประกันชีวิต ประกันชีวิตของคู่สมรส ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงด้วย โดยมีเกณฑ์ในการลดหย่อนดังนี้ครับ

 • คู่สมรสต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีเงินได้
 • ต้องเป็นคู่สมรสของเราตลอดทั้งปีภาษี ไม่ใช่เพิ่งมาแต่งงานกันในระหว่างปีภาษี
 • สามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 10,000 บาท

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพให้ตนเอง

 • สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (เดิมลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท โดยเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ปีภาษี 2563)
 • เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพ กับค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้ว สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุที่เพื่อนๆ ทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ต้องเป็นบุตรแท้ๆโดยชอบด้วยกฎหมาย (บุตรบุญธรรมไม่ได้นะครับ)
 • พ่อและแม่ ต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • พ่อและแม่ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • กรณีพ่อแมีมีลูกหลายคนและลูกๆช่วยกันชำระเบี้ยหลายคน ให้เฉลี่ยหักค่าลดหย่อนเท่าๆ กัน แต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันลดหย่อนภาษี 2563 ตัวไหนดี

FWD เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 แผน 1

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,025/ เดือน จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ทุนประกันสูงสุด 50,000 บาท
 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 – 19 ปี รับ 5% ของทุนประกันภัยและเมื่อถือกรมธรรม์ครบตามกำหนดรับ 420% ของทุนประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตรับ 500% ของทุนประกันภัย

Manulife ออมคุ้มคุ้ม ผลตอบแทนรวม 555% ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

 • ออมคุ้ม ออมสั้นๆเพียง 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี
 • รับบัตรกำนัล 10% ของเบี้ย สูงสุด 10,000 บาท
 • การันตีผลตอบแทนรวม 555% ตลอดอายุสัญญา
 • สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ขึ้นตามอายุ
 • ทุนประกันสูงสุด 1,000,000 บาท

Manulife ประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD 12,000 บาท (ช่วงอายุ 30-39 ปี)

 • มี OPD ไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 12,000 บาทต่อปีกรมธรรม์
 • คุ้มครองโรคทั่วไป มะเร็งทุกระยะ โรคร้ายแรงต่างๆ
 • ส่วนลดเบี้ยสุขภาพทันที 20%
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,405/ เดือน* ขึ้นกับอายุของผู้เอาประกัน
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย มีเครือข่ายสถานพยาบาลมากว่า 346 แห่ง
 • สายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง

นอกจากประกันลดหย่อนภาษีที่พี่หมีแนะนำแล้ว ยังมีประกันตัวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย และรอให้เพื่อน ๆ มาเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วคลิก ซึ่งนอกจากสิทธิในการลดหย่อนภาษีแล้วเพื่อน ๆ ยังได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ แถมยังฝึกวินัยในการเก็บเงินอีกด้วยนะครับ หากสนใจสามารถกดคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย!

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site