Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ กี่วันได้เงิน

การรายงานตัวว่างงานประกันสังคมออนไลน์

ไม่ว่าเราจะตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง ก็คงไม่มีใครอยากว่างงานกันใช่ไหมครับ แต่เพื่อน ๆ ทราบกันรึเปล่าครับว่า ประกันสังคมมีประโยชน์อีกอย่าง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอเงินชดเชยจากกรณีที่เราว่างงานได้ ถ้าเกิดว่าเราจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยได้เลย โดยต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมภายใน 30 วัน และในปัจจุบันสามารถทำทางออนไลน์ได้แล้ว ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

รายงานตัวว่างงานออนไลน์ทำอย่างไร

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน

  กรณีที่เคยใช้งานมาแล้ว ให้เข้าสู่ระบบได้เลย

 2. กรอกชื่อ – นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน

 3. หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และอัพโหลดรูปภาพหน้าตรงสวมชุดสุภาพ เพื่อลงทะเบียน
 4. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งว่า คุณต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง ให้กดปุ่ม ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 5. ระบบจะเข้าสู่หน้า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จากนั้นกรอกการศึกษา, อาชีพที่ต้องการทำงาน และจังหวัดที่ต้องการทำงาน
 6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น กดปุ่ม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 7. ระบบจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้ จะเป็นหนังสือที่รับรองว่าเราว่างงานจริง ๆ ซึ่งในเอกสารจะมีใบนัดรายงานตัว (สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้) เพื่อขอรับเงินชดเชย

หมายเหตุ : จำเป็นต้องรายงานตัวเดือนละครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน สามารถทำผ่านเว็บไซต์เดียวกัน โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านของตนเอง เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้กด รายงานตัว สามารถรายงานตัวก่อนและหลังวัดนัดได้ 7 วัน พี่หมีโกแบร์ขอแนะนำว่า ให้ตั้งเตือนเอาไว้เลย เพราะถ้าไม่ได้รายงานตัวในเดือนใดก็ตาม ในเดือนนั้นก็จะไม่ได้รับเงินชดเชย

เอกสารที่ใช้รายงานตัวว่างงานมีอะไรบ้าง

หลังจากที่ลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมออนไลน์เสร็จสิ้นแล้วนะครับ จากนั้นเพื่อน ๆ จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นขอเงินชดเชย โดยใช้เอกสารที่ดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ และเอกสารดังนี้ครับ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส 2-01/7)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน
 • หนังสือหรือคำสั่งที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

รายงานตัวว่างงานกี่วันได้เงิน ได้เงินชดเชยกี่บาท

 • ว่างงาน กรณีเลิกจ้าง มีสิทธิ์รับเงินชดเชยสูงสุด 180 วัน ซึ่งจะไม่เกิน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยใช้ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 – 15,000 บาท
 • ว่างงาน กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง มีสิทธิ์รับเงินชดเชยสูงสุด 90 วัน ซึ่งจะไม่เกิน 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยใช้ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 – 15,000 บาท

โดยเงินชดเชยจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน 5 – 7 วัน ถ้าหากไม่ได้รับเงิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main

แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากตกงานหรือว่างงาน แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว พี่หมีโกแบร์ก็ขอเอาใจช่วยให้เพื่อน ๆ ทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายนี้ไปให้ได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้กำลังย่ำแย่ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีอยู่เสมอ อย่าเพิ่งท้อกันนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการหาแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาเปรียบเทียบและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินได้ที่เว็บไซต์โกแบร์ได้เลยนะครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site