Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

ประกันผู้สูงอายุ กับคำถามสำคัญของประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี ที่ไหนดี

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของสภาพนั้นร่างกายจะเห็นได้ว่าเริ่มเสื่อมลงตามอายุขัย ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนสภาพจิตใจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงง่ายได้ง่าย เช่น หงุดหงิดง่าย วิตกกังวลสูง เนื่องจากการเจ็บป่วย ฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย ในวัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำงานประจำหรือเกษียณแล้ว แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อยู่ ต้องการความมั่นคงและหลักประกันให้กับตนเอง ซึ่งลูกหลานสามารถซื้อประกันให้พ่อแม่เพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ขณะเดียวกันตัวผู้สูงอายุก็สามารถเลือกทำประกันด้วยตนเองได้ เพื่อเตรียมไว้เป็นเงินออมของตนเองยามเจ็บป่วย หรือเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป พี่หมีโกแบร์เลยขอนำรายละเอียดของ ประกันผู้สูงอายุ กับข้อสงสัยก่อนสมัครประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุมาฝากกันครับ

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตผู้สูงอายุคืออะไร

ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ คือประกันที่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บให้กับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50-70 ปี (ในบางกรมธรรม์ก็ถึง 75 ปี) มักมีจุดเด่นอยู่ที่การไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพครับ และจะเน้นการจ่ายเงินก้อนชดเชยเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตเป็นหลัก

ประกันชีวิตผู้สูงอายุให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

 • จ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น (กรณีพิการหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้ แต่หากต้องการความคุ้มครองเรื่องนี้ ก็สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมพ่วงท้ายไว้ได้ครับ)
 • หากผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายคืน เบี้ยประกันที่ชำระแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติม ประมาณ 2-3%
 • ถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในช่วง 2 ปีแรก บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวน พร้อมกับเบี้ยประกันที่เคยชำระไปแล้ว บวกด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกด้วย
 • กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็มจำนวนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม

ประกันชีวิตผู้สูงอายุดีอย่างไร

 • มีเงินออมเพื่อตัวผู้สูงอายุเองไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือยามที่ไม่ได้ทำงานแล้ว
 • มีเงินเก็บสะสมไว้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานในอนาคต
 • ได้รับความคุ้มครองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • มีความคุ้มครองด้านรายได้ หากมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
 • มีเงินก้อนเวลาเสียชีวิต สำหรับใช้ในค่าทำศพ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุแบบไหนดี

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ปกติแล้วเวลาเราทำประชีวิตมักจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน ดังนั้นประกันชีวิตผู้สูงอายุนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและอยากจะเก็บเงินมรดกไว้ให้ลูกหลาน แต่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง เหมือนวัยหนุ่มสาวแล้วหรือมีโรคประจำตัวอยู่ ทำให้ไม่สามารถทำประกันชีวิตแบบทั่วไปได้ ซึ่งก็สามารถเลือกทำประกันชีวิตผู้สูงอายุทดแทนได้ เพราะไม่จำเป็นต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันชีวิตได้ครับ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและเงินสะสมไว้ใช้จ่ายยามชรา และยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรได้ด้วย การประกันชีวิตแบบบำนาญมีข้อดีในแง่ของการคุ้มครองชีวิตระหว่างที่ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ และมีรายได้ประจำให้หลังเกษียณอายุแล้ว นั่นหมายความว่า ไม่ต้องรอให้เกษียณ คนหนุ่มสาวก็สามารถทำประกันชนิดนี้ไว้ให้ตัวเองก่อนได้ โดยเราจะได้รับผลตอบแทนก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปีเป็นต้นไป ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยเป็นรายงวดเท่ากันทุกงวดอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาสูงสุดจนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น อายุ 85 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

ประกันอุบัติเหตุ มีทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเงินรายได้ชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) โดยทั่วไปประกันแบบนี้จะเป็นประกันแบบปีต่อปี หากปีไหนไม่ต้องการทำประกันก็สามารถหยุดชำระเบี้ยได้

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

จะเน้นให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน ซึ่งหากผู้สูงอายุต้องการทำประกันสุขภาพด้วย ก็สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพได้ เช่น ความคุ้มครองค่าห้องพัก ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ประกันสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น บริษัทจะรับทำประกันให้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว หรืออาจจะรับแต่เงื่อนไขจะค่อนข้างเข้มงวด ไม่ครอบคลุมในเรื่องที่เราเคยเป็นมาก่อน หรือเบี้ยประกันมีโอกาสราคาสูงขึ้นครับ

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประกันต่างๆ ได้ที่ ทำประกันชีวิตดีไหม วิธีเช็คว่าทำประกันชีวิตของอะไรดี

มีโรคร้ายแรงที่ประกันผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมหรือไม่

ถึงแม้ว่าประกันสำหรับผู้สูงอายุจะไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อน แต่จะมีบางโรคร้ายแรงที่ไม่ให้ความครอบคลุมอยู่ครับ ทั้งนี้เพื่อนๆ ต้องตรวจสอบในรายละเอียดของกรมธรรม์นั้นๆ ด้วยว่ามีโรคอะไรบ้างที่เป็นข้อยกเว้น ซึ่งโดยปกติแล้วโรคที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง เบาหวาน ดีซ่าน ไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งลำไส้ ลมชัก ไตวาย เป็นต้น

จะเห็นว่าประกันผู้สูงอายุนั้นมีมากมายหลายแบบและรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเลือกทำประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุในครอบครัวตามความเหมาะสม หรือ แนะนำให้ผู้สูงอายุทำเองก็ได้ ถ้าหากสนใจสามารถเลือกเปรียบเทียบประกันชีวิตมากมายหลากหลายแบบจากที่เว็บไซต์ของพี่หมีโกแบร์ เพียงคลิกที่นี่ได้เลยครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site