Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

ธุรกิจไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เงินสดไม่พอใช้ ทำไงดี

ไม่มีเงิน เงินไม่พอใช้ หมุนเงินไม่ทัน ต้องการเงินหมุนธุรกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 อย่างในตอนนี้ เพราะสำหรับการทำธุรกิจแล้ว สิ่งที่หนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้เรื่องของกำไร ก็คือ กระแสเงินสด หรือ เงินทุนหมุนเวียน นี่แหละครับ  แต่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เราในฐานะเจ้าของธุรกิจจะมีวิธีการบริหารกระแสเงินสดนี้อย่างไร พี่หมีจะพาไปหาคำตอบกัน

ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ทำไงดี

1.พิจารณาค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือน

ข้อนี้ทำได้ไม่ยากครับ เราอาจจะทำเป็นบัญชีรายรับ รายจ่ายขึ้นมาเลย อาจเป็นบัญชีง่าย ๆ โดยการแบ่งครึ่งหน้ากระดาษด้านซ้ายเป็นรายรับ ด้านขวาเป็นรายจ่ายในแต่ละวัน เราก็จะพอเห็นแล้วว่า อย่างน้อยเราต้องมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องจ่ายประจำ เช่น ค่าเช่าตึก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน ภาษี แล้วรายรับที่เราได้รับนั้นสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ พอจะหมุนเวียนในแต่ละเดือนได้หรือเปล่า 

2. กำหนดค่าตอบแทนของตัวเองให้ชัดเจน

“ขายดีจนเจ๊ง” คงเป็นประโยคที่เพื่อน ๆ เคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมครับ คือลูกค้าก็เยอะนะ แต่ไม่รู้เงินหายไปไหนหมด ส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้มักเกิดจากการที่เจ้าของกิจการไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนของตัวเองไว้ก่อน เมื่อต้องเกิดการใช้เงินไม่ว่าจะเพื่อขยายธุรกิจ หรือใช้จ่ายส่วนตัวก็ตาม ก็จะหยิบเงินจากที่เราขายได้นี่แหละมาใช้  ดังนั้น สิ่งที่เพื่อน ๆ ควรทำก็คือ การกำหนดค่าตอบแทนของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อแยกเงินสำหรับการดำเนินกิจการและเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวไม่ให้ปะปนกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินโบนัส หรือเงินปันผล เราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจมีกำไรจริง ๆ เท่าไหร่ ขณะเดียวกันเราก็มีเงินมาใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวด้วย 

3. หากเงินหมุนไม่ทันแล้ว มีมาตรการรัฐช่วยเยียวยา

สำหรับใครที่กระแสเงินสดขาดสภาพคล่อง หรือหมุนไม่ทันแน่ ๆ  ลองติดตามข่าวสารมาตรการรัฐที่ช่วยเยียวยาในช่วงนี้ดูก่อนนะครับ และรีบดำเนินการในสิ่งที่กิจการของเราเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น 

 • มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5% เริ่มเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563
 • สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของประกันสังคม วงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท โดยให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • มาตรการพักต้น ลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 • หักเพิ่มภาษีดอกเบี้ยจ่าย จาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า
 • ไม่ปลดพนักงาน สามารถหักรายจ่ายจากค่าจ้างงานได้ 3 เท่า
 • ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 จากเดิม 5% เหลือ 4% และมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 7%
 • บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เรื่องการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุ สำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 • ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุจกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

4.เมื่อต้องหาแหล่งเงินกู้ในระบบเพิ่ม

ถึงแม้จะมีมาตรการเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ตาม แต่ยังมีเจ้าของธุรกิจหรือสถานประกอบการบางประเภทที่ไม่เข้าข่าย หรือต้องรอดำเนินเรื่องเป็นระยะเวลานาน ในเวลานี้อาจต้องลองสมัครบริการสินเชื่ออื่น ๆ จากธนาคารเพิ่มเติม เพราะตอนนี้บางธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็น พักชำระหนี้เงินต้น ไม่คิดดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตเป็นวงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลได้ เป็นต้น  ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถสอบถามกับทางธนาคารได้โดยตรงครับ ในส่วนของพี่หมีนั้นมีสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบมาแนะนำเพื่อน ๆ ดังนี้ครับ

Car4Cash – สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ระยะเวลาอนุมัติภายใน 1 วัน หลังธนาคารได้รับเอกสารครบ 
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โปะได้  ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
 • 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน สามารถใช้รถได้ตามปกติ 
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำสำหรับเจ้าของกิจการคือ 10,000 บาท และต้องเป็น 2 เท่าของค่างวด

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช CIMB

 •  1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 •  30,000 บาท 
 •  60 เดือน

สินเชื่อยูโอบี ไอ-แคช

 • อนุมัติไว ได้เงินพร้อมใช้ใน 3 วัน หลังจากที่ทางธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
 •  1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 •  20,000 บาท
 •  60 เดือน

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ พี่หมีโกแบร์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับ และถ้าหากเพื่อนๆ ต้องการหาแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติม ก็สามารถเข้ามาเปรียบเทียบและศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์โกแบร์ได้เลยนะครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site