Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

วิธีป้องกัน ไวรัส โคโรน่า (COVID-19) หากต้องเดินทาง

รู้จักไวรัสโคโรน่าและวิธีป้องกันหากต้องเดินทาง

ในช่วงที่โควิด-19กำลังระบาดในภูมิภาคแบบหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ พี่หมีเชื่อว่าหลายๆคนคงยอมยกเลิกการเดินทางเพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพของตนเองและผู้อื่นใช่ไหมล่ะครับ จริงๆแล้วก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วนะครับ แต่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ หากเพื่อนๆยังจำเป็นจะต้องเดินทาง ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจริงๆ แบบนี้จะมี วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างไรบ้าง?

โควิด-19 คืออะไร?

โควิด-19มีชื่อเต็มว่าCoronavirus disease(COVID-19) คือโรคปอดอักเสบอันเกิดมาจากเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอในมนุษย์มาก่อน โดยตัวไวรัสเองมีชื่อว่า 2019-nCoV ซึ่งมีรายงานว่าตรวจพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ช่วงเดือนธันวาคมปี 2019 ที่ผ่านมาครับ

โดยไวรัสโคโรน่าสาเหตุของโควิด-19 (COVID-19) เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับกลุ่มอาการโรคซาร์ส (SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome) ทำให้มีลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกัน แต่จะไม่ใช่ไวรัสตัวเดียวกัน

อาการโคโรน่าเป็นอย่างไร

ผู้ที่ป่วยโควิด-19(COVID-19) จะมีอาการหลักๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ที่จะทำให้มีอาการอย่างอ่อน ๆ ทั้งอาการคัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้ขึ้น สำหรับในบางคนอาจรุนแรงและก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรวมถึงมีอาการหายใจติดขัด อย่างไรก็ดีในตอนนี้ อัตราการเสียชีวิตก็ยังถือว่าต่ำ แต่กลุ่มที่เสี่ยงจะติดเชื้อจนสามารถเจ็บป่วยรุนแรงก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนหน้านี้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งครับ

การติดต่อและการแพร่กระจาย

แม้ว่าในปัจจุบันทางการแพทย์แม้จะทราบว่ามีโอกาสสูงเชื้อโรคนี้เกิดจากการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน แต่ก็ยังไม่สามารถหาต้นตอของการเกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่แพร่จากสัตว์มาสู่คนได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เพื่อน ๆ จะติดไวรัสจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวได้ง่ายขนาดนั้นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อน ๆ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ และสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไว้ก่อนก็จะดีที่สุดครับ

ในปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สามารถแพร่กระจายและติดต่อจากคนสู่คนได้แล้วนะครับ โดยกรณีหลักๆจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ก็ยังเกิดได้จากการสัมผัสผ่านละอองน้ำที่เกิดจากการไอหรือจามจากน้ำลายหรือน้ำมูกครับ

สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด

สำหรับหนทางรักษาโควิด-19 (COVID-19) ก็ยังถือว่ามีหวังนะครับ โดยล่าสุด ทางประเทศจีนได้อนุมัติให้ยา Favilavir เป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ตัวแรกอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่ายา Favilavir จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศจีนได้อย่างมากหลังจากที่ได้มีการลองใช้ยา Favilavir ทดลองรักษาผู้ป่วยกว่า 70 ราย

และอีกหนทางในการคิดค้นหายาต้านไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ก็มาจากทางองค์การอนามัยโลกที่ได้รับอนุมัติการทดสอบการใช้ยากลุ่มที่ต้านเชื้อ HIV และอีโบล่าควบคู่ไปด้วยกันเพื่อรักษาไวรัสชนิดนี้ โดยตัวยาต้านไวรัส HIV มีชื่อว่า Kaletra ส่วนยาต้านไวรัสอีโบล่าจะใช้ตัวยา Remdesivir ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการทดลองใช้ยาภายใน 3 สัปดาห์ครับ

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าหากต้องเดินทาง

เพราะไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ไม่ได้มาเล่นๆ แต่ก็ดูจะรุนแรงเอาเรื่อง ฉะนั้น ถ้าหากเพื่อนๆ จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศจริงๆ นอกจากวิธีการป้องกันไวรัสทั่วไปแล้ว พี่หมีก็อยากจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไวรัสชนิดนี้ระหว่างเดินทาง ดังนี้ครับ

1. ตรวจสอบมาตรการด้านสุขภาพจากสายการบินที่จะเดินทาง

โดยสายการบินแต่ละแห่งจะมีมาตรการรองรับในการป้องกันไวรัสโคโรน่าต้นเหตุของโรคโควิด-19(COVID-19) ที่แตกต่างกันออกไป โดยขอให้เพื่อนๆปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงให้เลือกใช้สายการบินที่มีมาตรการป้องกันที่รัดกุมครับ

2. รักษาความสะอาดของมือ

โดยภายหลังจากการสัมผัสสิ่งของใดๆหรือผู้ใด ให้เพื่อนๆหมั่นล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์เพื่อคอยฆ่าเชื้อและทำความสะอาดมือของเพื่อนๆ และพยายามไม่ใช้มือมาสัมผัสใบหน้า

3. เอาข้อศอกบังปากหากไอหรือจาม

โดยถือเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย หรือเพื่อนๆจะใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากเวลาไอหรือจามแล้วทิ้งลงถังขยะทันทีก็ได้ครับ

4. อยู่ให้ห่างจากผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

พยายามไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ มีไข้ คัดจมูก และมีน้ำมูก

5. รีบพบแพทย์หากมีอาการป่วย

หากภายหลังจากการเดินทาง เพื่อนๆเริ่มมีไข้ หายใจติดขัด หรือไอ ทางที่ดีที่สุดก็คือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการอย่างละเอียดนะครับ

6. ซื้อประกันเดินทางที่เน้นเรื่องการรักษาพยาบาล

โดยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถอุ่นใจถ้าหากเกิดเจ็บป่วยเวลาเดินทางในต่างประเทศ โดยให้เน้นประกันเดินทางที่มีความคุ้มครองหนักไปในด้านการรักษาพยาบาล เช่น ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่างประเทศฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อนๆจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าประกันเดินทางนั้นๆคุ้มครองรวมถึงวิกฤตการณ์โรคระบาดทั่วโลกด้วยหรือไม่

ด้วยข้อแนะนำเหล่านี้ หากเพื่อนๆปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถป้องกันไวรัส โคโรน่าหรือโรคโควิด-19(COVID-19) หากต้องเดินทางได้แล้วล่ะครับ ในวิกฤตโรคระบาดแบบนี้ พี่หมีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสามารถป้องกันตัวเองและปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ไปด้วยกันนะครับ โดยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันการเดินทางที่ใช่ และเหมาะกับสถานการณ์ในการเดินทางของเพื่อนๆได้มากที่สุดที่เว็บไซต์โกแบร์เลยนะครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site