พ.ร.บ.รถยนต์ การต่อภาษีรถยนต์

Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

พ.ร.บ.รถยนต์ คือ ประกันภัย พ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์แบบภาคบังคับที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ พ.ร.บ.รถยนต์ แบบนี้จะถูกบังคับให้ทำในรถทุกคัน (ยกเว้นบางประเภทที่ พ.ร.บ.รถยนต์ ระบุเอาไว้) โดยประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้ประสบภัยอันเกิดจากรถที่ทำพ.ร.บ.รถยนต์นั่นเองครับ

ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์

การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันความเสียหายที่เกิดมาจากการใช้รถยนต์นั่นเองครับ ซึ่งเป็นประโยชน์ตรงที่มันจะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยการคุ้มครองก็จะแตกต่างไปตามรูปแบบของประกันภัยที่เพื่อนๆ ซื้อครับ

วิธีตรวจสอบว่า รถต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือยัง

เบื้องต้น เพื่อนๆ สามารถทราบวันหมดอายุของ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ด้วยโดยสังเกตป้ายพ.ร.บ. ที่ติดกระจก แต่ถ้าไม่สะดวกเดินไปดูก็สามารถตรวจสอบเช็คพรบ.ออนไลน์ ได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปเช็คพรบ.ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะมีให้ตรวจสอบวันหมดอายุภาษีรถยนต์ และดูว่า ค้างชำระภาษีรถยนต์หรือไม่ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกประเภทรถยนต์
 2. กรอกหมายเลขทะเบียนรถยนต์และหมายเลขบัตรประชาชน
 3. เว็บจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวันต่อภาษีรถยนต์ได้ทันที
 4. ถ้าตรงกับช่วงที่ต้องชำระภาษีรถยนต์พอดีแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปชำระด้วยตนเองก็สามารถชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้

นอกจากนั้น บางบริษัทก็จะมีการบริการเช็ค พ.ร.บ.รถยนต์ออนไลน์ รวมไปถึงการรับต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์และจัดส่งพ.ร.บ. ให้ถึงที่บ้าน รวมทั้ง สามารถเช็คพ.ร.บ.รถยนต์ออนไลน์สำหรับรถประเภทอื่นๆ เช่น รถกระบะใช้ส่วนบุคคล, รถตู้ไม่เกิน 15 ที่นั่งใช้ส่วนบุคคล, รถแท็กซี่รับจ้างสาธารณะ, รถโดยสาร, รถบรรทุก รวมไปถุึงรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย

พ.ร.บ.รถยนต์หายทำอย่างไร

ถ้าเพื่อนๆ ทำใบพ.ร.บ.รถยนต์หายแถมยังจำไม่ได้ว่า เราทำประกัน พ.ร.บ.รถยนต์กับบริษัทไหน และหมดอายุเมื่อไหร่ ก็สามารถโทรสอบถามให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ให้ช่วยตรวจสอบโดใช้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถได้ ซึ่งช่องทางการติดต่อ คปภ. ก็มีดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์: 0-2515-3999
 • สายด่วน คปภ.: 1186
 • Email: ppd@oic.or.th
 • Website: www.oic.or.th
 • กระดานรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์: http://oiceservice.oic.or.th/oicrequest/index.php
 • Mobile Application: http://www.oic.or.th/th/consumer/download-oic-mobile-application

ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้ประสบภัย อันเกิดจากรถที่ทำพ.ร.บ.รถยนต์ไว้ โดยจะจ่ายสินไหมทดแทน 2 ส่วน

 1. ส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้น ที่สามารถจ่ายได้เลยตามค่ารักษาพยาบาลจริง (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) และหากเกิดกรณีเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร ก็จะชดเชยให้เบื้องต้น 35,000 บาทต่อคน และจ่ายชดเชยให้เบื้องต้น 35,000 บาทในกรณีเสียชีวิต เพื่อเป็นค่าปลงศพครับ
 2. ส่วนที่สองที่พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครอง จะเป็นสินไหมทดแทน ที่จะต้องรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดก่อน โดยสินไหมทดแทนจะถูกเรียกเก็บจากฝ่ายผิดครับ ทั้งนี้ ค่ารักษาพยาบาลจะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน และหากเกิดกรณีทุพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต พ.ร.บ.รถยนต์จะชดเชยให้เต็มจำนวนคือ 300,000 บาทต่อหนึ่งคน

ต่อภาษีรถยนต์ คืออะไร

การต่อภาษีรถยนต์ หรือการต่อทะเบียนรถยนต์นั้น ถือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องทำตามกฎหมาย หากมีรถยนต์เอาไว้ในครอบครองนะครับ เพราะนี่ถือเป็นสิ่งที่จะครอบคลุม ช่วยเพื่อนๆ และบุคคลที่สามหากเกิดความเสียหายจากรถยนต์ที่เพื่อนๆ ถือครองนั่นเองครับ

การต่อภาษีรถยนต์นั้นบังคับให้ทำทุกปี โดยสามารถต่อล่วงหน้าได้ก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือนนะครับ จำไว้ว่าการต่อภาษีรถยนต์นี้จำเป็นต้องทำทุกปี หากชำระล่าช้าอาจถูกปรับได้ และหากขาดชำระติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี รถเพื่อนๆก็จะถูกระงับการใช้ทะเบียนและต้องทำเรื่องขอทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากไปอีกนะครับ

ต่อภาษีรถยนต์ต้องทำอย่างไร

 1. เนื่องจากเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ ต้องทำทุกปี พี่หมีจึงขอสรุปวิธีง่ายๆ ช่วยประหยัดเวลาให้เพื่อนๆเวลาไปต่อทะเบียนรถ หรือต่อภาษีรถยนต์กันครับ
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ สำเนาสมุดทะเบียนรถ, พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ เตรียมเงินค่าภาษี
 3. หากรถมีอายุเกิน 7 ปี ต้องขอใบตรวจอนุญาตรถ (ตรอ.) ด้วย

ต่อภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่

เนื่องจากการต่อภาษีรถยนต์ของรถแต่ละประเภทนั้นราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย วันนี้พี่หมีจะมีมีวิธีการคำนวณเพื่อต่อภาษีรถยนต์แบบง่ายๆมาให้กันครับ

1) รถทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ หรือรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปไม่เกิน 7 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ (cc) โดยมีอัตราดังนี้

 • 600 cc แรก cc ละ 0.5 บาท
 • 601 – 1800 cc ราคา cc ละ 1.50 บาท
 • เกิน 1800 cc ราคา cc ละ 4 บาท

ตัวอย่างรถโตโยต้า 1600 cc อายุ 6 ปี วิธีคิดภาษีดังนี้

 • 600 x 0.5 = 300 บาท
 • 1000 x 1.5 = 1500 บาท
 • รวมภาษี 1800 บาท ลด 10% จะเหลือ 1620 บาท ครับ

และหากรถมีอายุเกินกว่า 6 ปี จะได้ลดภาษี 10%, 7 ปี ลด 20%, 8 ปี ลด 30% เป็นต้นครับ แต่หากเสียภาษีล่าช้าจะถูกปรับเดือนละ 1% ของราคาภาษี (เศษวันนับเป็น 1 เดือน)

2) รถทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือเขียว หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง การคำนวณภาษีจะขึ้นกับน้ำหนักรถ ดังนี้

 • 501-750 กก. เสียภาษี 450 บาท
 • 751-1000 กก. เสียภาษี 600 บาท
 • 1001-1250 กก. เสียภาษี 750 บาท
 • 1251-1500 กก. เสียภาษี 900 บาท
 • 1501-1750 กก. เสียภาษี 1050 บาท
 • 1751-2000 กก. เสียภาษี 1350 บาท
 • 2001-2500 กก. เสียภาษี 1650 บาท

3) รถทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง การคำนวณภาษีจะขึ้นกับน้ำหนักรถ ดังนี้

 • น้อยกว่า 1800 กก. อัตราภาษี 1300 บาท
 • มากกว่า 1800 กก. อัตราภาษี 1600 บาท

กรณีมีการดัดแปลงติดก๊าซ NGV/ LPG ให้นำเอกสารรับรองการตรวจสภาพประจำปีไปด้วยครับ

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง

เดี๋ยวนี้เพื่อนๆสามารถเลือกต่อภาษีรถยนต์ได้หลากหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นกรมการขนส่งทางบก ที่ทำการไปรษณีย์ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ไฟแนนซ์ ห้างบิ๊กซี(บางสาขา) หรือชำระผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก คราวนี้เพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยครับ แต่อย่าลืมต่อภาษีรถยนต์ก่อนหมดอายุนะครับ จะได้ไม่เสียค่าปรับด้วย

เมื่อได้ป้ายสี่เหลี่ยมมาแล้วก็อย่าลืมติดไว้ที่หน้ารถเพื่อแสดงว่ารถคันนี้ต่อภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ มิเช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายหากไม่ติดป้ายพ.ร.บ. นะคร้าบบบบ และสำหรับใครที่ต่อภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ที่ต้องทำต่อมาก็คือต่อประกันรถยนต์นะครับ หากเพื่อนๆ สนใจก็ให้พี่หมีช่วยเพื่อนๆ เปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนต่อได้นะครับ

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เลขที่บัตรประชาชน กรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และเงินชำระภาษีครับ

ต่อภาษีรถยนต์เกินกำหนดได้ไม่เกินกี่วัน ต่อล่วงหน้าได้กี่เดือน

รถยนต์ที่ค้างชำระภาษีจะต้องไม่เกิน 1 ปี หากชำระล่าช้าอาจถูกปรับได้ และหากขาดชำระติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี รถเพื่อนๆก็จะถูกระงับการใช้ทะเบียนและต้องทำเรื่องขอทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากไปอีกนะครับ แต่ถ้าอยากต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า เจ้าของรถยนต์สามารถชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือนครับ

ตรวจสภาพรถ ตรอ. คืออะไร

ตรวจสภาพรถ ตรอ. เกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์อย่างไร

การตรวจสภาพรถ ตรอ. หรือใบตรวจสภาพรถยนต์นี้จะเป็นมาตรฐานการันตีว่ารถที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี (นับจากวันจดทะเบียน) นี้ ได้รับการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ซึ่งถ้าหากรถยนต์ของเพื่อนๆมีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี (เกิน 5 ปีกรณีเป็นรถจักรยานยนต์) ก็จำเป็นต้องไปตรวจเช็คเพื่อขอใบ ตรอ. นะครับ โดยค่าตรวจของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 60 บาท และรถยนต์อยู่ที่ 200 บาทหากน้ำหนักรถไม่เกิน 2000 กก. แต่หากรถมีน้ำหนักมากกว่านั้นจะเสียค่าตรวจอยู่ที่ 300 บาทครับ หลังจากได้ใบตรอ. มาแล้ว จึงสามารถนำไปยื่นเพื่อต่อภาษีรถยนต์ต่อไปได้ครับ โดยปกติแล้ว เพื่อนๆสามารถไปตรวจสภาพรถ ตรอ. ได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านนั่นเองครับ

ที่พี่หมีกล่าวมาทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร พ.ร.บ. รถยนต์รวมไปถึงการต่อภาษีรถยนต์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถต้องคอยดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง แต่ความคุ้มครองตามกฎหมายเหล่านี้เป็นเพียงความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในยามเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รถยนต์ทุกคันยังจำเป็นต้องมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในยามฉุกเฉิน ซึ่งเพื่อนๆ สามารถมองหาและเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ทั้งชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือแม้แต่แบบประกันอื่นๆ ที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์โกแบร์แห่งนี้เลยครับ

Related Posts

Go to site