Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

ประกันเดินทาง AIG

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันเดินทาง AIG ทำให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง

ประกันเดินทาง AIG ดียังไง ทำไมพี่หมีถึงเลือก?

จุดเด่นของประกันเดินทางต่างประเทศ AIG ที่มาพร้อมแผนประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน หรือแผนรายปี ที่เดินทางไม่อั้น กี่เที่ยวก็ได้ในหนึ่งปี เที่ยวหนึ่งไม่เกิน 120 วัน ทำให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวไปเลยครับ

ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG กับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง

ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG คุ้มครองการเดินทางของคุณที่ถูกยกเลิกจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมของประกันเดินทางต่างประเทศ AIG

หากคุณเลือก AIG ประกันการเดินทาง คุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 5,000,000 บาท สำหรับความคุ้มครองแผน A และความคุ้มครองที่ครอบคลุมนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จำเป็น อาทิ ความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางสูญหาย และสำหรับแผน A,B และ C ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายกรณีลดจำนวนวันเดินทาง ,การยกเลิกการเดินทาง, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประทศ ทุกแผนประกันภัยการเดินทางจะมาพร้อมความคุ้มครองที่สำคัญสำหรับทุกการเดินทางในต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG มีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพียงแค่ต้องการคำแนะนำในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่สื่อสารด้วยภาษาไทยและอีก 28 ภาษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลก

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของ AIG เอง

AIG ประกันเดินทางเป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 1,000 คนที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทางของประกันเดินทางต่างประเทศ AIG

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าเป็นเวลาอย่างต่ำ 6 ชั่วโมงติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบุในแผนการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง เราจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลา 6 ชั่วโมงเต็ม

อยากเคลมประกัน AIG ต้องทำยังไงบ้าง?

1. กรอกข้อมูลในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน

2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อทางบริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของท่าน

3. ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

แผนกสินไหมทดแทน

ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมจากท่าน บริษัทจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร

5. ในกรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

6. ในกรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทจะใช้เวลา 15 วัน ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป

7. ระยะเวลาดำเนินการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหมทดแทน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:

โทร. 0 2649 1999

E-mail: claimshareservices@aig.com

ช่องทางการร้องเรียน:

โทร. 0 2649 1596

แฟกซ์ 0 2649 1998

e-mail: Complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)
 • สำเนาใบมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 • บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ / รายงานการตรวจศพ
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา (เสียชีวิตระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล)
 • รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)
 • สำเนาประวัติการรักษา / รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยระบุความสูญเสีย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เรียกร้อง / ผู้บาดเจ็บ
 • รูปถ่าย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่ารักษาพยาบาลที่ออกทุกครั้งที่ทำการรักษา หากเป็นคนไข้ในต้องมีใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์รายวัน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
 • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ออกทุกครั้งที่ทำการรักษา หากเป็นคนไข้ในต้องมีใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย (ยกเว้นการประกันอุบัติเหตุภายในประเทศ) หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)
 • หนังสือจากบริษัททัวร์หรือสายการบิน โดยระบุจำนวนเงินที่เรียกเก็บ / ใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าได้สำรองจ่ายไปล่วงหน้า
 • ในกรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด บุตร ธิดา คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย และ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ของคู่สมรส โดยให้นำใบรับรองแพทย์ หรือ ใบมรณะบัตร ในกรณีการเสียชีวิตของญาติที่ระบุข้างต้นมาด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินเพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)
 • สำเนาตั๋วเครื่องบินใหม่
 • ใบเสร็จรับเงินของค่าตั๋วเครื่องบินใหม่
 • ในกรณีต้องเดินทางกลับเนื่องจากการเจ็บป่วยกระทันหัน ให้นำใบรับรองแพทย์มาด้วย
 • ในกรณีต้องเดินทางกลับเนื่องจากการเจ็บป่วยกระทันหันของคู่สมรส บิดา มารดา บิดามารดาของคู่สมรส บุตรผู้เอาประกัน พี่ น้อง ให้นำใบรับรองแพทย์ หรือ ใบมรณะบัตรของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวมาด้วย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดความสูญหายของเงินส่วนตัว(เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว/รายปี)
 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียหรือเกิดความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี) ขณะอยู่ในความควบคุมของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • จดหมายรับรองความเสียหายจากโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • หลักฐานที่ได้รับการชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายการและราคาของทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย
 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)
 • ใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุรายการและราคาของสินค้าที่ซื้อไป เฉพาะเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นเท่านั้น
 • จดหมายรับรองจากทางสายการบิน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary) กรณีการเดินทางล่าช้า (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)
 • จดหมายรับรองจากทางสายการบิน
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี)
 • จดหมายรับรองจากทางสายการบิน
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม/ที่พัก ในระหว่างที่พลาดการต่อเที่ยวบินเท่านั้น
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี) กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • จดหมายยืนยันจากผู้ได้รับความเสียหาย
 • รายงานแพทย์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (เดินทางต่างประเทศรายเที่ยว / รายปี) กรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • จดหมายยืนยันจากผู้ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์สินที่เสียหาย ในกรณีที่ต้องซื้อทรัพย์สินนั้นใหม่
 • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
กรณีผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุวันที่เข้าและออกจากประเทศไทย หรือ ตั๋วเดินทาง (Boarding pass) หรือ ตารางการเดินทาง (Flight Itinerary)
 • สัญญาเช่ารถ รวมถึงใบประกันภัยของรถเช่า
 • ใบรายงานความเสียหายของรถเช่า
 • ใบเสร็จรับเงินในการจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site