Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Finder Cryptocurrency Adoption Index

Den definitiva rankningen av de mest populära kryptovalutorna i 22 länder.

Finders Cryptocurrency Adoption Index mäter tillväxten av kryptovalutor över hela världen genom en pågående undersökning av internetanvändare i 27 länder.

Nyckeltrender för svenska kryptovaluta antagande för januari 2022

 • Bitcoin är Sveriges populäraste kryptovaluta, var 38,2 % av dem som äger kryptovaluta, äger detta mynt.
 • Sverige ser sin högsta globala adoptionsranking för Ethereum (30,9 %) och kommer på 9:e plats av 27 länder.
 • Män i Sverige har ungefär 2,2 gånger så stor sannolikhet att äga kryptovaluta än kvinnor – bland kryptovaluta innehavare är 69% män jämfört med 31% som är kvinnor.

Statistik över användning av kryptovaluta i Sverige

Finder frågade 1 500 internetanvändare i Sverige i December 2021 och fann att Sverige hamnar på 23:e plats av de 27 deltagande länderna. Kryptovaluta ägarandelen i Sverige är 9,8 %, och hamnar därför före Nya Zeeland (8,7 %) och Tyskland (7,7 %). Denna siffra är dock lägre än det globala genomsnittet på 15,5 %.

Globalt sett ökade ägandet av kryptovaluta, från 11,2 % i oktober 2021 till 15,5 % i december 2021. Detta placerar Sverige bland länder med en av de lägsta tillväxttakten i införskaffande av kryptovaluta mellan de två undersökningarna, med en ägande tillväxt som stiger med 1,5 procentenheter från 8,3 % till 9,8 %. Det globala tillväxt snittet var 4,3 procentenheter.

Populära kryptovaluta i Sverige

Av de personer som deltog i Sverige som sa att de äger någon form av kryptovaluta äger 38,2 % av dem Bitcoin, vilket gör den till den mest populära kryptovalutan.
Det näst mest populära myntet är Ethereum på 30,9%, med Dogecoin på tredje plats på 19,6%.

Bitcoin adoption i Sverige

Bitcoin är förmodligen det mest kända namnet i kryptovalutans värld, vilket förmodligen är anledningen till att i genomsnitt 39,1% av kryptoägarna globalt sa att de hade BTC i sina plånböcker. När det gäller Sverige kom BTC-ägandet under det globala genomsnittet, var 38,2% av dem som äger krypto sa att de ägde BTC.
Detta placerar Sverige på 13:e plats av 27 länder. Av de fem mynt vi frågade om i vår undersökning (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana och Ripple) rankas Bitcoin som första val för kryptovaluta ägare i Sverige.
Mellan nu och den förra undersökningen, har antalet, av de deltagande, som sa att de ägde BTC minskat från de 58,5 % i oktober till 38,2 % i december.

Ethereums popularitet hos kryptoägare i Sverige

ETH rankas som Sveriges andra val av kryptovaluta, med 30,9% av kryptoägarna som innehar Ethereum, vilket är över det globala genomsnittet på 24,4%. Detta placerar Sverige på 9:e plats för ägande av Ethereum.

DOGE ägande i Sverige

Sverige ligger på 13:e plats för ägande av DOGE globalt, med 19,6 % som säger att de äger memecoin, vilket är över det globala genomsnittet på 18,5 %. När det gäller dess popularitet bland kryptoägare i Sverige ligger DOGE på tredje plats.

Solana adoption i Sverige

Under december undersökningen bestämde vi oss för att även fråga om respondenter i Sverige ägde Solana. Solana rankas som det 4:e mest populära myntet, med 18,1 % av de som äger kryptovaluta som säger att de innehar myntet, vilket är över det globala genomsnittet på 15,5 %.

Ripples popularitet i Sverige

Ripple rankas som Sveriges femte mest populära mynt, med 13,9 % av kryptoägarna som säger att de har Ripple. Det globala genomsnittet för ägande av Ripple ligger på 16,8 %, vilket placerar Sverige under det globala genomsnittet.

Män i Sverige äger mest sannolikt krypto

I Sverige är det mer sannolikt att män äger kryptovaluta: Ungefär 13,5 % av männen i Sverige säger att de innehar krypto jämfört med 6 % av kvinnorna. Detta är i linje med globala trender. Vår forskning i december fann att fler män sa att de ägde krypto än kvinnor i 24 av de 27 deltagande länderna.

Av de i Sverige som äger krypto är 69 % män och 31 % kvinnor – vilket innebär att män ungefär 2,2 gånger mera troligt äger kryptovaluta än kvinnor. Sverige har faktiskt den 3:e högsta, mansdominerade kryptovaluta marknaden av de undersökta länderna. Globalt är män i genomsnitt 1,5 gånger mera troligt ägare av kryptovaluta än kvinnor.

Sverige ser unga människor dominera kryptoägandet

Globalt domineras kryptoägandet av unga, med i genomsnitt 56,1 % av ägarna i åldern 18 till 34. Och Sverige är inte annorlunda.

I Sverige dominerar de i åldersgruppen 18-34, kryptoägandet med 57,4 %, medan 35-54-åringar är den näst mest sannolika gruppen att säga att de äger kryptovaluta på 30,9%. De som är 55+ kommer sist med 11,7 %.

Kryptovaluta sentiment i Sverige

Sverige ligger på 26:e plats av 27 länder när det gäller positivitet kring kryptovaluta, där 18 % av de tillfrågade säger att de tycker att kryptovaluta är en bra investering. Detta är lägre än det globala genomsnittet på 51 % (se den globala jämförelsen här).

Män är mest sannolika att äga krypto i Sverige. Enligt undersökningen säger 13 % av kvinnorna att de tror att krypto är en bra investering jämfört med 21 % av männen.

Kryptovaluta adoption statistik per land

Viktiga globala kryptotrender för oktober 2021

 • Antalet internetanvändare globalt som säger att de äger krypto ökade från 11,2 % i oktober till 15,5 % i december.
 • Vietnam (28,6 %), Indien (23,4 %) och Australien (22,9 %) har den högsta andelen ägande av kryptovalutor bland internetanvändare.
 • I back-to-back-undersökningar rankades Japan längst ned på listan för adoption, med endast 5,8 % av de vuxna som sa att de äger någon kryptovaluta i december (4,6 % i oktober).
 • Av de som äger kryptovaluta är Bitcoin den mest dominerande i Australien (72,7 %), Sydafrika (56 %) och Hong Kong (55,1 %).
 • Globalt är det 2,8 gånger mera troligt att män äger kryptovaluta än kvinnor.

Kryptovaluta har gått från en ganska obskyr finansiell produkt till en daglig nyhet de senaste åren, vilket kan vara anledningen till att 15,5 % av internetanvändarna som gjorde vår undersökning sa att de äger kryptovaluta.

Vietnam har den högsta andelen kryptovaluta ägare i världen, med 28,6% av dess nät-användare som säger att de äger en form av kryptovaluta, följt av Indien (23,4%) och Australien (22,9%). I andra änden av spektrumet finns Japan, där endast 5,8 % av de tillfrågade nät-användarna säger att de äger någon kryptovaluta.

Genomsnitt
Eftersom Finder inte gjorde sin undersökning i Vietnam i oktober, finns det inget sätt att veta hur ägandet har förändrats sedan dess. Men vid tidpunkten för den tidigare undersökningen ledde Nigeria vägen, med 23,57 % av internetanvändarna som sa att de ägde kryptovaluta, följt av Malaysia (17,8 %) och Australien (16,7 %).
Även om det inte hamnade i de tre bästa länderna när det gäller kryptovaluta ägande, såg Norge den högsta tillväxten i antalet internetanvändare som rapporterade att de äger krypto, ungefär tredubblades från 4,4 % i oktober till 13,4 % i december.

Bitcoin adoption statistik

Medan andelen internetanvändare runt om i världen, som rapporterar att de äger krypto, ökade överlag mellan oktober och december, såg de stora namnen inom krypto sin dominans dämpas och Bitcoin var inget undantag. Endast ett land såg en ökning av sin andel av Bitcoin-ägandet – av en slump var det landet med den högsta andelen kryptoägare som innehar Bitcoin: Australien (72,7%).

Australien såg sin andel av kryptovaluta ägare av Bitcoin gå upp från 69,1% till 72,7%. Detta är nästan dubbelt (1,9 gånger) den globala genomsnittliga adoptions graden på 39,1 %.
Genom att hoppa från tredje till första plats ersätter Australien Japan på topplatsen, som under den tidigare undersökningen påstås vara hem för 77,1% av kryptoägarna som sa att de äger Bitcoin.

Antagningsstatistik för andra mynt

Singapore toppar listan för Ethereum -användare

Ethereum fortsätter att se sin starkaste ökning av kryptovaluta ägare i Singapore, där 43,5 % av kryptovaluta ägarna tillfrågade sa att de äger ETH – ungefär dubbelt (1,8 gånger) den globala ETH-användningsgraden på 24,4 %.

Medan Singapore fortsätter att toppa listan för ETH-antagande, sa 52,4% av kryptoägarna som tillfrågades i oktober att de ägde ETH, vilket är i linje med globala trender som visar att ETH minskar bland kryptovaluta ägare. Efter undersökningen i oktober låg den globala genomsnittliga adoptionsgraden för Ethereum på 28,2 % jämfört med decembers globala ETH adoptions grad på 24,4 %.

USA är hem till den högsta adoption frekvensen för Dogecoin

Dogecoin har den högsta adoptions graden bland de som äger krypto i USA, där 31,6% av kryptovaluta ägarna säger att de äger Dogecoin. Detta är 1,7 gånger den globala genomsnittliga adoptions graden på 18,5 %.

Detta är en fortsatt trend för USA, som toppade listan för ägande av Dogecoin i vår undersökning i oktober, där en liknande andel (31,5%) av kryptovaluta ägarna sa att de ägde Doge.

Indonesien har det högsta mängden ägare av Solana

Solana är på topp då det kommer till adoption i Indonesien, var 24,9 % av nät-användarna, som äger krypto i landet, säger att de har SOL – vilket är 1,6 gånger den globala genomsnittliga adoptions graden på 15,5 %

Finder frågade inte om SOL i vår undersökning i oktober, så vi kan inte jämföra ägande per kvartal.

Japan toppar listan av Ripple-ägare

Japan är hem för det högsta antalet människor som äger Ripple, med 31,5 % av de tillfrågade som äger krypto som säger att de äger myntet. Detta är 1,9 gånger den globala genomsnittliga adoptionsgraden på 16,8 %.

Finder frågade inte om Ripple i vår undersökning i oktober, så vi kan inte jämföra ägande per kvartal.

Kryptovaluta investerar demografi efter land

Det finns en stor klyfta i antagandet av krypto mellan män och kvinnor. Globalt är män i genomsnitt 1,5 gånger mer benägna än kvinnor att äga kryptovaluta. Av de som äger krypto är i genomsnitt 41 % kvinnor och 59 % män.
Under undersökningen i december hade endast fyra länder (Malaysia, Norge, Ryssland och Venezuela) fler kryptovaluta ägare bland kvinnor än män.
Könsfördelningen mellan kryptovaluta ägare i oktober var 38 % för kvinnor och 62 % för män, men i december såg dessa siffror något bättre ut med 41 % för kvinnor och 59 % för män. Män gick från att vara cirka 1,6 gånger mer benägna än kvinnor att äga krypto i oktober till 1,5 gånger i december.

Yngre människor är mycket mer benägna att vara med på krypto

Kryptovaluta ägande graden är kraftigt snedställd bland de unga, med mer än hälften (54,8%) av kryptovaluta ägarna i åldern 18 till 34. Ägandet bland andra åldersgrupper är 30,5 % för dem som är 35 till 54 år och bara 14,7 % för dem som är 55 år eller äldre.
Ingenstans är denna obalans bland olika åldrar mer markant än i Nigeria, där 71,3 % av kryptovaluta ägarna är i åldern 18 till 34, 14,8 % är i åldern 35 till 54 och endast 13,9 % är 55 år och äldre.
USA är hem för den största gruppen av kryptovaluta ägare mellan 35 och 54 år, med 50,3 % som äger krypto i den åldersgruppen, medan Filippinerna har den största andelen kryptoinvesterare över 55 år med 24,2 %.

Attityder till kryptovaluta runt om i världen

Viktiga globala sentiment för kryptovaluta – Februari 2021

 • Global positivitet för kryptovaluta är upp 8% från föregående undersökning
 • Positivitet tog sina största språng i Mexiko (21 %), USA (19 %), Colombia (16 %) och Brasilien (13 %).
 • Nigeria är fortfarande det land som är mest positivt mot krypto med 87 %
 • Tyskland rankas som det land som är mest ovilliga investerare av krypto, med endast 17% som ger ett positivt svar

Globalt sett tycker ungefär 51 % av internetanvändarna att krypto är en bra investering, enligt en undersökning som Finder genomförde i 27 länder i Januari 2022. Denna siffra kanske inte verkar uppmuntrande på ytan, men det är en betydande ökning på de 43 % som tänkte positivt på kryptovaluta investeringar i November 2021.

Vilka länder är med på krypto?

Nigeria är fortfarande det land som är mest positivt inställt till krypto, med 87 % som säger att de tycker att det är en bra idé att investera i kryptovaluta, vilket kommer från de 81 % som svarade på undersökningen i November.

Det gör också att de 5 mest positiva länderna till krypto som investering är 3 länder som inte ingick i den tidigare undersökningen: Venezuela (81 %), Ghana (78 %) och Kenya (77 %).

Filippinerna, som rankades som landet näst högst på krypto i november med 71 %, avrundar januaris topp 5 med 73 % som nu säger att kryptovaluta är en bra investering.

Länder fortfarande skeptiska till kryptovaluta

Tyskland rankas som det land som är mest tveksamt mot krypto, med endast 17% som ger ett positivt svar. Förra månaden rankades Tyskland som det näst minst positiva landet, med lite över en femtedel (22%) som sa att de tyckte krypto var en bra investering.

Av de fem lägst placerade länderna, när det gäller positivitet mot krypto, såg Tyskland tillsammans med Sverige (18 %), Norge (20 %) och Kanada (24 %) alla sina positivitetssiffror sjunka sedan den förra undersökningen. Japan, som trycker upp de 5 nedersta, såg faktiskt en liten ökning av positiviteten från 22 % i November 2021 till 24 % i Januari 2022.

Det är värt att notera att det land som var mest skeptiskt till värdet av kryptovaluta som investeringsväg i November 2021 var Storbritannien, som föll från de 5 nedersta i Januari 2022 med positivitet som ökade från 17 % till 24 %.

Kryptovaluta och korruption

 • De 14 mest kryptopositiva länderna har poäng under genomsnittet för Corruption Perceptions Index.
 • Venezuela – landet med den näst högsta kryptopositivitetspoängen – har den sämsta poängen för Corruption Perceptions Index på 15.
 • Nigeria – det mest kryptopositiva landet – har den näst sämsta Corruption Perceptions Index-poängen på 25.

Intressant nog verkar det finnas en stark korrelation mellan kryptoinvesteringspositivitet och statlig transparens, med länder som rankas dåligt på Transparency Internationals Corruption Perception Index omvänt högt på Finders lista för kryptopositivitet.

Corruption Perception Index mäter ekonomisk transparens. Ett lågt betyg indikerar en hög grad av upplevd korruption i ekonomin. Det starka sambandet mellan hög positivitet och hög korruption som fanns i Januari 2022:s resultat var också synligt i November 2021-undersökningen, då 9 av de tio mest positiva länderna hade en Corruption Perceptions Index-poäng under det globala genomsnittet.

Detta indikerar att kryptovaluta är mer tilltalande i regioner som har låg tillit till det etablerade finansiella systemet. Medborgare i dessa länder ser sannolikt kryptovaluta och plånböcker som en mer pålitlig metod för förmögenhets lagring än traditionella banker.

Krypto tiltar sig rollen som traditionell remittering?

Bland de många användningsfall som tagits upp av de som är ”bullish” på värdet av krypto är dess tillämpning som ett sätt att överföra pengar utomlands. Och det kanske ligger något i det.

Av de 10 länder där den högsta andelen av deras BNP utgörs av remitteringar rankas alla dåligt när det gäller öppenhet. Närmare bestämt, Filippinerna, Vietnam, Ghana, Mexiko, Nigeria, Indien, Kenya och Colombia ser remitteringar som utgör över 1 % av deras totala BNP – med Filippinerna som enastående på nästan en tiondel (9,7 %) av landets BNP form av remitteringar.

Det är en liknande historia när det gäller positivitet, med 9 av de 10 bästa länderna som är mest beroende av remitteringar som också rankas högt när det gäller att vara kryptopositiva. Ryssland är det anmärkningsvärda undantaget.

Metodik

Vi undersöker regelbundet individer i 27 länder för att analysera antagandet av kryptovaluta, diversifiering av investeringar och investerarnas demografi, vilket hittills har fått 93 533 svar. Undersökningen är designad av Finder och genomförd av Google i alla territorier utom Australien, där undersökningen genomförs av Qualtrics/SAP. Deltagare är internet-, smartphone-, Google AdMob-användare eller Qualtrics forsknings paneldeltagare. Provmängder sträcker sig från 1000 till 2500 personer och är direkt proportionella mot befolkningsstorlek. Deltagande länder valdes ut baserat på global Finder-webbplatstrafik och tillgänglighet på forskningsplattformar. Undersökningar genomförs varje månad, med resultat som publiceras kvartalsvis i USA, Australien, Storbritannien, Mexiko, Tyskland och Kanada. Forskning sker kvartalsvis i alla andra länder. Resultaten viktas med hjälp av Googles interaktiva rankningsprocess för att återspegla nationell befolkningsfördelning i varje land.
I November 2021 frågade Finder internetanvändare i 27 länder om de hade hört talas om kryptovaluta och om de tyckte att krypto var en bra investering, vilket vi använde som grund för vårt medvetenhet index. Specifikt frågade vi:
Tror du att kryptovaluta är en bra investering?

 • Ja
 • Nej
 • Jag vet inte vad kryptovaluta är

Medvetenhets siffrorna baserades på antalet respondenter som sa att de inte visste vad krypto var, medan positivitet baserades på om de tyckte att krypto var en bra investering.

More guides on Finder

 • How to buy Dogecoin with a credit card in Sweden

  Want to know how to buy Dogecoin with a credit card in
  Sweden? Find out in this step-by-step guide for beginners.

 • Hur man köper Litecoin (LTC)

  Lär dig hur man köper, handlar och säljer Litecoin (LTC) i denna guide. Se en analys av myntet och vilka börser som stöder den.

 • Hur man köper NEXO (NEXO) i Sverige

  I denna guide kan du lära dig hur man köper, handlar och säljer Nexo (NEXO) i denna guide. Se en analys av myntet och vilka börser som stöder den.

 • Hur man köper Bitcoin SV (BSV) i Sverige

  I denna guide kan du lära dig hur man köper, handlar och säljer Bitcoin SV (BSV) i denna guide. Se en analys av myntet och vilka börser som stöder den.

 • Sell Litecoin in 4 steps

  Finding the right way to sell Litecoin is just as important as finding the right option to buy it. In this guide, we break down the options available and the factors to consider.

 • Hur man köper Chiliz (CHZ)

  I denna guide kan du lära dig hur man köper, handlar och säljer Chiliz (CHZ) i denna guide. Se en analys av myntet och vilka börser som stöder den.

 • How to buy Paribus (PBX) in Sweden

  This guide provides step-by-step instructions on how to buy Paribus, lists some exchanges where you can get it and provides daily price data on (PBX).

 • How to buy ADAPad (ADAPAD) in Sweden

  This guide provides step-by-step instructions on how to buy ADAPad, lists some exchanges where you can get it and provides daily price data on (ADAPAD).

 • How to buy Fodl Finance (FODL) in Sweden

  This guide provides step-by-step instructions on how to buy Fodl Finance, lists some exchanges where you can get it and provides daily price data on (FODL).

 • How to buy JET (JET) in Sweden

  This guide provides step-by-step instructions on how to buy JET, lists some exchanges where you can get it and provides daily price data on (JET).

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site