Finder.com är en självständig jämförelseplattform som strävar till att erbjuda dig de verktyg du behöver för att göra bättre beslut. Även om vi är oberoende, är erbjudanden som visas från företag av vilka finder.com får ersättning, vid köp av deras produkter eller tjänster, och om du klickar på vissa länkar på vår hemsida. Även om kompensation kan påverka i vilken ordning, positionen eller placering informationen finns, påverkar det inte vår bedömning. Vänligen tolka inte ordningen i vilken produkterna visas som ett godkännande eller rekommendation. Finder.com jämför ett brett utbud av produkter, leverantörer och tjänster men vi tillhandahåller inte information om alla tillgängliga på marknaden. Vänligen ta i beaktande att det kan finnas andra alternativ tillgängliga för dig än de som täcks av vår tjänst.

Internetbankadoption 2021

12 % av vuxna Svenskar har ett bankkonto online

Det digitala banklandskapet i Sverige

Som det ser ut har 12% av svenska vuxna ett digitalt bankkonto, vilket motsvarar 928 023 personer. Den siffran förväntas nå 15% ( 1224 251 ) år 2022 och 21% (1 683 446 ) år 2026 – en ökning med 9 procentenheter under de kommande 5 åren.

Kvinnor är mer benägna att ha ett digitalt bankkonto

Svenska kvinnor är mer benägna att ha ett digitalt bankkonto än män, med 12% av kvinnorna jämfört med att 11% av männen som säger sig ha ett konto.

Runt om i världen är det cirka 2 procent mer sannolikt att män har ett digitalt bankkonto än kvinnor, vilket innebär att Sverige tappar i trenden då kvinnor har ungefär 1 procentenhet mer sannolikt att ha ett digitalt bankkonto än män.

Personer över 65 år är mest benägna att banka online

Personer över 65 år är mer benägna att ha ett digitalt bankkonto med 20% som innehar en aktiv tjänst.

Vilket land har flest digitala bankirer?

Brasilien har flest digitala bankirer (32%), följt av Indonesien och Irland (25% vardera), Vietnam (23%) och Schweiz och Polen (22% vardera). I andra änden av spektrumet har USA den minsta andelen vuxna med ett digitalt bankkonto (6%), följt av Kanada (9%), Finland, Danmark och Mexiko (11%vardera).

Mexiko förväntas ha det största ökningen i antalet personer med ett digitalt bankkonto med en ökning med 20 procentenheter under de kommande fem åren. Brasilien, Vietnam, Malaysia och Filippinerna kommer också att se en stor ökning i antalet personer med ett digitalt bankkonto på 18 procent.

Förlorade banker som bara är digitala kunder till följd av COVID-19?

Av de 30 länder Finder tittade på för denna studie hade Finder tidigare genomfört samma undersökning i 12 av dessa länder och regioner under 2020. Intressant nog såg 6 av dessa 12 länder en minskning av antalet vuxna som sa att de hade ett digitalt bankkonto.

Tyskland hade den största nedgången med 9 procentenheter. Nederländerna såg den näst största minskningen med 7 procentenheter, medan Spanien och Mexiko noga följde med 6 respektive 4 procentenheter. Samtidigt såg länder som Singapore och Malaysia mindre nedgångar på 2 procentenheter respektive mindre än 1 procentenhet. Trendbrytare var Irland faktiskt hade 10 procent fler vuxna med ett digitalt bankkonto 2021 jämfört med 2020, och Brasilien hade ytterligare 5 procent.

Alla länder förväntas dock se en ökning igen under 2026. I genomsnitt kommer 28% av människorna världen över att ha ett digitalt bankkonto inom de närmaste fem åren, jämfört med i genomsnitt 17% år 2021.

Är män eller kvinnor mer benägna att ha ett digitalt bankkonto?

I 19 av de 30 undersökta länderna är män mer benägna att ha ett digitalt bankkonto. Av dessa hade Förenade Arabemiraten, Brasilien, Finland och Japan de största könsklyftorna på 8 procent vardera.

Under tiden, i nio länder, är det faktiskt mer sannolikt att kvinnor har ett bankkonto online. Australien har en kvinnlig ledning på 3 procent, och Irland och Kanada har båda en lucka på 2 procent.

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site