Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Wprowadzenie bankowości internetowej 2021

22% dorosłych Polaków ma konto bankowe online

Krajobraz bankowości cyfrowej w Polsce

Obecnie 22% dorosłych Polaków posiada konto bankowe online, co odpowiada 6 818 857 osobom. Oczekuje się, że liczba ta osiągnie 27% (8 221 010) do 2022 r. i 33% (10 266 977) do 2026 r., co oznacza wzrost o 11 punktów procentowych w ciągu najbliższych 5 lat.

Mężczyźni częściej mają cyfrowe konto bankowe

Polscy mężczyźni częściej mają cyfrowe konto bankowe niż kobiety, przy czym 23% mężczyzn w porównaniu do 20% kobiet twierdzi, że posiada takie konto.

Na całym świecie mężczyźni mają o około 2 punkty procentowe większe prawdopodobieństwo posiadania cyfrowego konta bankowego niż kobiety, co oznacza, że różnica między kobietami a mężczyznami w Polsce wynosząca 3 punkty procentowe jest tylko o 1 punkt procentowy wyższa od średniej światowej.

Osoby w wieku 65+ najczęściej korzystają z bankowości internetowej

Osoby w wieku 65+ częściej mają cyfrowe konto bankowe, a 39% ma aktywną usługę.

Który kraj ma najwięcej użytkowników wyłącznie bankowości internetowej?

Brazylia ma najwięcej cyfrowych użytkowników bankowości internetowej (32%), następnie Indonezja i Irlandia (po 25%), Wietnam (23%) oraz Szwajcaria i Polska (po 22%). Na drugim końcu skali znajdują się Stany Zjednoczone, które mają najmniejszy odsetek dorosłych posiadających konto bankowe wyłącznie w formie cyfrowej (6%), a następnie Kanada (9%), Finlandia, Dania i Meksyk (po 11%).

Oczekuje się, że Meksyk odnotuje największy wzrost liczby osób posiadających wyłącznie cyfrowe konto bankowe, przy wzroście o 20 punktów procentowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Brazylia, Wietnam, Malezja i Filipiny również odnotują duży wzrost liczby osób posiadających cyfrowe konto bankowe – o 18 punktów procentowych.

Czy banki wyłącznie cyfrowe straciły klientów w wyniku COVID-19?

Spośród 30 krajów, które Finder brał pod uwagę w ramach tego badania, Finder wcześniej przeprowadził tę samą ankietę w 12 z tych krajów i regionów w 2020 roku. Co ciekawe, 6 z tych 12 krajów odnotowało spadek liczby dorosłych, którzy stwierdzili, że mają konto bankowe wyłącznie w formie cyfrowej.

Największy spadek – o 9 punktów procentowych odnotowały Niemcy. Holandia odnotowała drugi co do wielkości spadek o 7 punktów procentowych, podczas gdy Hiszpania i Meksyk znalazły się tuż za nimi z odpowiednio 6 i 4 punktami procentowymi. Tymczasem kraje takie, jak Singapur i Malezja odnotowały mniejsze spadki, odpowiednio o 2 punkty procentowe i mniej, niż 1 punkt procentowy. Przeciwstawiając się temu trendowi, w 2021 r. Irlandia miała dodatkowe 10 punktów procentowych osób dorosłych z cyfrowym kontem bankowym w porównaniu z 2020 r., a Brazylia miała dodatkowe 5 punktów procentowych.

Oczekuje się jednak, że do 2026 r. wszystkie kraje ponownie odnotują wzrost. Średnio 28% ludzi na całym świecie będzie miało konto bankowe wyłącznie w formie cyfrowej w ciągu najbliższych 5 lat, w porównaniu ze średnią zaledwie 17% w 2021 r.

Kto ma większe szanse na posiadanie wyłącznie cyfrowego konta bankowego – mężczyźni czy kobiety?

W 19 z 30 przebadanych krajów mężczyźni częściej mają konto bankowe wyłącznie w formie cyfrowej. Wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia, Finlandia i Japonia charakteryzowały się największymi różnicami między płciami, wynoszącymi po 8 punktów procentowych.

Tymczasem w 9 krajach kobiety są bardziej skłonne do posiadania konta bankowego tylko online. Australia ma przewagę kobiet wynoszącą 3 punkty procentowe, a w przypadku Irlandii i Kanady różnica wynosi 2 punkty procentowe.

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site