Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Pangungutang Sa Gitna ng Pandemya: Nararapat Nga Ba?

Hindi kaila sa atin na marami ang nawalan ng trabaho at ibang paraan ng pagkakakitaan ngayong panahon ng krisis. Ang mga driver ng tradisyonal na jeep ay hindi pa pinapayagang pumasada. Ang mga iba’t ibang kompanya ay nagtatanggal ng trabahador. Libo libo ang nahihirapan upang makahanap ng pera na pambuhay sa kani-kanilang pamilya. Dagok din sa mga negosyante ang hindi pagbubukas at limitadong paraan ng operasyon. Dahil dito, maraming Pilipino ang kumakapit sa madaling paraan upang makakuha ng pambili ng pagkain at pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan.

,

Ang short-term loans, payday loans, o online lending kung tawagin ng nakakarami, ay mabilis na naging popular sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pag-download ng app at pag-register, nakakalikom ang ilan ng utang na nagkakahalaga mula Php2,000 hanggang Php2 milyon.

Nararapat nga bang mangutang?

Marahil, hindi natin masisi ang ilang kung mangungutang sila nang hindi pinag-iisipan kung pano ito bayaran. Ang pagtaas pa lamang ng bill sa kuryente at tubig ay sapat nang rason upang samantalahin ang bawat pagkakataon. Subalit ang pangungutang ay dapat na bahagi ng ating pinansyal na pagpaplano. Bago mag-apply ng online loan, mangyaring tanungin ang sarili ng mga sumusunod:

1. Magkano lamang ang dapat kong hiramin?

Ang paghiram nang higit sa iyong pangangailangan ay mapanganib. Kung sobra ang halaga ng iyong utang sa halaga ng iyong kita, malaki ang posibilidad na mababaon ka sa interes at magtatagal ang iyong utang.

2. Kanino ako uutang?

Kung marami ang nangangailangan ng pera, marami din ang bukas upang magpahiram nito. Nariyan ang mga bangko na may maliit na interes sa kanilang alok na personal loan subalit nangangailangan ng maraming dokumento sa aplikasyon. Nariyan din ang mga loan shark o mga nagpapautang na 5-6. Sila ay maaring magpahiram ng pera agad-agad subalit kailangan mong tiisin ang napakalaking interes.

man thinking

Sa kabilang banda, maari mo ring piliin ang mga short-term loan na mabilis ang pagproseso, hindi nangangailangan ng maraming dokumento at katamtaman lamang ang taas ng interes na ipinapataw. Pag-aralan din ang mga senyales na nagsasabing ang iyong uutangan ay lehitimo at hindi ka mababaon sa interes.

3. Para saan ang aking uutangin?

Ano ba ang layunin mo sa pag-utang? Pambayad ba ito ng bills o pambili ng pagkain sa loob ng isang lingo? Magpapaayos ka ba ng bahay o magtatayo ng maliit na negosyo? Gagamitin mo baang pera pambayad sa matrikula? Narito ang ilang tip upang maisakatuparan ang bawat layunin sa pag-utang. Kung pambayad ng bills, matrikula at pambili ng gamit sa bahay, maari mong gamitin ang iyong credit card. Halos lahat ng credit card provider ay nag-aalok ng mga instalment facility upang maginhawa ang pagbabayad sa mga ito. Kung ang paggagamitan mo ng pera ay para sa negosyo o pagsasaayos ng iyong bahay, mas mainam na mag-apply ng personal loan o business loan. Samantala, kung panandalian ang iyong pangangailangan, ang mga online loan ang dapat mong subukan.

4. Saanako kukuha ng pambayad?

Ito ang katanungan na madalas makalimutan ng nakararami. Saan ka nga ba kukuha ng iyong pambayad sa perang nahiram? Tandaan, gaano mo man kabilis nakuha ang pera, ito ay utang na dapat mong ibalik. Kung ikaw ay walang trabaho sa kasalakuyan, kailangan mong planuhin paano babayaran ang hiniram.

,

Habang tumatagal ang utang, mas lalo itong lumalaki. Hindi lamang interes ang dapat mong problemahin. Dapat mo ring isipin ang late payment fees, finance charges at iba pang bayarin na kasama dito.

Paano pumili ng mauutangan?

Sa dami ng online lenders na maaring magpahiram, natural lamang na ikaw ay malilito kung alin ba ang karapat-dapat mong utangan. Narito ang ilang panuntunan sa pagpili:

1. May malinaw na guideline sa pag-approve ng loan

Kailangang magbigay ang lender ng malinaw na pamantayan sa pag-approve ng loan. Halimbawa, kapag nais kumuha ng loan mula sa pera247, simulanito sa pagdownload ng app, sagutin ang maiksing questionnaire at magsubmit ng litrato at valid ID. Ang prosesong simple at madaling maintindihan ay makakatulong upang mapabilis ang iyong aplikasyon.

2. Malinaw din ang komunikasyon

Pillin ang nagpapautang na may transparency sa lahat ng aspeto tulad ng due date, interest rate, pagkalkula ng interes, paraan ng pagkuha ng pera at pagbabayad. Tantyahin gaano kabilis sumagot sa iyong katanungan ang mga kinatawan ng kompanya.

asian with phone

3. Nagbibigay ng alternatibo

Ang mahusay na lender ay may naibibgay naalternatibo sakaling hindi akma ang isang loan offer para sa iyo. Halimbawa, ang promo ng pautang ay para sa loob ng 12 months lamang, maari kang pagbigyan na hanggang 24 months depende sa inyong negosasyon.

4. Madaling makontak

Pumili ng lender na madaling makontak at may maayos na customer support para bigyang-linaw ang iyong mga katanungan.

5. May accessible na paraan ng pagbabayad

Sa panahon ngayon, halos lahat ng nagpapautang ay may koneksyon sa mga bayad center at iba pang payment hub. Mainam na maari ka ring magbayad gamit ang mga online accounts mo sa bangko at digital wallets.

Pagpaplano ng utang

Ang pangungutang ay isang pribilehiyo at isang responsibilidad. Ito ay isang pribilehiyo sapagkat hindi lahat ng tao ay pinapayagang makahiram ng pera. Hindi lahat ay mayroong mga dokumento na pasok sa requirements ng lender. Sa kabilang banda, ang pangungutang ay isang responsibilidad. Ang anumang hiniram ay dapat na ibalik.

Planuhing mabuti kung magkano ang uutangin, saan ito gagamitin at paano ito maibabalik sa pinag-utangan. Hindi kailangang magmadali ng desisyon. Kalkulahin ang karagdagang mga bayad na maipapatong sa prinsipal na halaga ng utang. Tignan din kung gaano kalaki ang halaga ng instalment at kung gaano ito katagal.

Ang lahat ng ito ay makakatulong upang higit na mapakinabangan ang pera na manggagaling sa online loan. Mas maiiwasan rin ang pagkakapatong-patong ng mga bayarin kung may plano ka na nakahanda. Siguraduhin na ang oportunidad na magkaroon ng karagdagang pondo ay hindi makapagpapalala ng iyong kasalukuyang sitwasyon.

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.
Go to site