Dit artikel bevat links naar producten of diensten van een of meer van onze adverteerders of partners. Wij kunnen een commissie ontvangen wanneer jij via onze site op zo'n link klikt of een aankoop doet. Meer informatie over hoe wij geld verdienen.

De opkomst van online bankieren

12% van de Nederlandse volwassenen heeft een digitale bankrekening

Op dit moment heeft 12% van de Nederlandse volwassenen een digitale bankrekening, wat neerkomt op 1.656.354 mensen. Verwacht wordt dat dit cijfer in 2022 17% (2.432.378) en in 2026 24% (3.393.369) zal bedragen – een stijging met 12 procentpunten in de komende 5 jaar.

Mannen hebben vaker een digitale bankrekening

Nederlandse mannen hebben vaker een digitale bankrekening dan vrouwen, met 13% van de mannen tegenover 9% van de vrouwen die zeggen een rekening te hebben.

Wereldwijd hebben mannen ongeveer 2 procentpunten meer kans om een digitale bankrekening te hebben dan vrouwen, wat betekent dat het Nederlandse verschil tussen mannen en vrouwen van 4 procentpunten 2 procentpunten boven het wereldwijde gemiddelde ligt.

Mensen van 45 tot 54 jaar en 65-plussers zijn het meest geneigd om online te bankieren

45-54 ‑jarigen en 65-plussers hebben vaker een digitale bankrekening, waarvan 14% van elke leeftijdsgroep een actieve dienstverlening heeft.

Welk land heeft de meeste digitale bankiers?

Brazilië heeft de meeste digitale bankiers (32%), gevolgd door Indonesië en Ierland (elk 25%), Vietnam (23%), en Zwitserland en Polen (elk 22%). Aan de andere kant van het spectrum hebben de Verenigde Staten het kleinste percentage volwassenen met een digitale bankrekening (6%), gevolgd door Canada (9%), Finland, Denemarken en Mexico (elk 11%).

Mexico zal naar verwachting de grootste sprong voorwaarts maken wat het aantal mensen met een digitale bankrekening betreft, met in de komende vijf jaar een stijging van 20 procentpunten. Ook in Brazilië, Vietnam, Maleisië en de Filipijnen zal het aantal mensen met een digitale bankrekening met 18 procentpunten fors toenemen.

Verloren digitale banken klanten als gevolg van COVID-19?

Van de 30 landen die Finder voor deze studie heeft onderzocht, had Finder in 2020 in 12 van die landen en regio’s al eerder dezelfde enquête gehouden. Interessant is dat in 6 van die 12 landen het aantal volwassenen dat zei een uitsluitend digitale bankrekening te hebben, is gedaald.

Duitsland kende de grootste daling met 9 procentpunten. Nederland kende de op één na grootste daling met 7 procentpunten, terwijl Spanje en Mexico op de voet volgden met respectievelijk 6 en 4 procentpunten. In landen als Singapore en Maleisië waren de dalingen kleiner, respectievelijk 2 en minder dan 1 procentpunt. Tegen de trend in had Ierland in 2021 10 procentpunten meer volwassenen met een digitale bankrekening dan in 2020, en Brazilië 5 procentpunten meer.

Er wordt echter verwacht dat alle landen tegen 2026 opnieuw een stijging zullen kennen. Wereldwijd zal gemiddeld 28% van de mensen binnen de komende 5 jaar een digitale bankrekening hebben, tegen een gemiddelde van slechts 17% in 2021.

Hebben mannen of vrouwen vaker een digitale bankrekening ?

In 19 van de 30 onderzochte landen hebben mannen vaker een digitale bankrekening. Daarvan hadden de Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, Finland en Japan de grootste kloof tussen mannen en vrouwen van elk 8 procentpunten.

Daarentegen hebben in 9 landen vrouwen vaker een online- bankrekening. Australië heeft een door vrouwen geleide kloof van 3 procentpunten en Ierland en Canada hebben beide een kloof van 2 procentpunten.

More guides on Finder

Go to site