Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

【大學生必讀】2020大專生理財攻略 為財富增值

暑假過後,獲大學取錄的年輕人正式踏進新校園,面對全新環境,各項開支洗費排山倒海迎面而來,包括學費、住宿、衣食行等等。今次就等阿睥教各位新鮮人如何應付及舒緩不斷增加的負債及開支,只要依照以下四大法則行事,要成為精明理財的新世代絕非難事,讓我們一起建立健康財務的人生。

1. 明白負債概念

負債是指因為過去或現在發生的事件,導致未來要犧牲的經濟利益。認清需要面對的負債後,便能列出還款時間表,計算出如何節約開支及增加收入。大學生的負債主要來自學費,現時本地大學學費至少達六位數字,除非家人代為支付,否則需要申請資助專上課程學生資助計劃(俗稱Grant Loan)拿取助學金或貸款,貸款在畢業後需要按步歸還。早前有調查指出,接近一半受訪大學生財政感到壓力,以10分為壓力最高作指標,多達兩成受訪者認為償還貸款壓力指數多達8分。

善用信用卡優惠

大學迎新有不少信用卡推廣,加以善用的話,能讓你一邊消費一邊賺取積分、兌換飛行里數及賺取現金回贈,減低消費開支。而且,大多數專為大學生而設的信用卡都提供迎新優惠及免年費。

想知道邊張大學生信用卡有最多優惠?即睇﹕6張大學生/大專生 入U必備信用卡

不過,各位同學仔必須要準時找卡數。第一,信用卡的逾期罰息年利率高達30%,漠視欠款會形成沉重負債﹔第二,遲找卡數或只還Min Pay (最低還款額)會影響信貸評級,繼而有機會影響將來申請按揭或貸款的息率,以及入職大公司、銀行或紀律部隊的機會。要避免遲找卡數,同學仔可以先為信用卡啟動自動轉帳還款功能,又或者在電話set好還款提示日,咁就萬無一失了﹗(當然,前提是你的銀行戶口要有足夠金錢應付卡數)

2. 減少無謂開支

進入多姿多彩的大學生活,在新的社交圈子難免會購買衣服開始化妝打扮自己,以及外出與同學用膳,參加社交活動擴闊社交圈子,生活開支難免會比中學倍增。無謂的消費只會為自己帶來剎那的快樂,不會為自己增長知識及增值財富,如果把省下來進修、儲蓄或投資,便能為自己財富增值。事實上,近年政府的CEF持續進修基金為有意進修的成年人提供持續教育和培訓資助,如果大家想了解一下2019年有咩熱門課程或者申請方法,可以即睇【 CEF持續進修基金2019】2萬蚊資助 讀咩熱門課程? 詳細申請/課程/領取程序教學

慳錢大法

當然,要做到「減少無謂開支」實在是知易行難,唯有透過不同的途徑,希望能慳得1蚊得1蚊﹗現在有不少信用卡都有提供戲票買一送一、自助餐折扣等優惠,如何能夠買得精明,也是一個大課題。

即睇﹕【慳錢攻略】由六個生活小改變做起!

3. 保本投資增值財富

月供股票 儲錢兼賺股息

如果本身具備投資知識,可考慮把節省下來的部份開支用作月供股票,大部份銀行的入場門檻為$1000元,然而不少證券行的入場門檻僅為$500元,每月低至500元便能月供一隻股票。假設每月把節省的500元放入月供股票計劃,每月買入股價為HK$40的電能實業(0006),每月便能獲發12.5股滙豐,大概40個月後便能獲得一手共500股的滙豐。

月供月份投入金額每月買入股數累積股數
第1個月$50012.512.5
第2個月$50012.525
第3個月$50012.537.5
第40個月$50012.5500

買入股票好處是不少上市公司會派發股息,以電能實業為例,在2019年度共派息2次,每股總派息為HK$2.8,持有一手共500股滙豐的話,你便可以收取約HK$1400的股息了。

即睇﹕證券行 VS 銀行 佣金收費一文睇晒

保本投資

18歲開始可以開設成人銀行戶口及投資證券,如果自問理財或投資知識欠奉加上儲蓄不多的話,可以選擇保本的定期存款增加收入。現時不少中小型銀行如南洋商業銀行、工銀亞洲會提供較高定期存款優惠,只要存款達10萬或以上,年息達2厘多,如果資金不夠,個別銀行1萬元以上亦可以獲得高息優惠。

即睇﹕定期儲錢定期增值-港元定期存款優惠比較

4.記低每日使費

現時有不少手機程式提供記帳功能,方便輸入每日開支,可隨時知道該月有儲蓄還是負債。投委會管理的錢家用道提供免費個人收支計算機,只要網上輸入薪金、儲蓄及支出便能知道每月收支情況,支出可填入流動電話收費、交通、遊戲等項目,非常實用。另外,阿睥亦在坊間搜羅了簡單易用的理財app及專為新手而設的投資app。

即睇﹕【儲錢好幫手】五個最啱用個人理財app新手投資三大必備手機app

想趁後生開始投資?立即上Finder比較各個股票戶口計劃啦﹗

More guides on Finder

Go to site